Вести и догађаји

Вести Кабинета за стране језике
RSS
15
 
Сеп
 
2014

12
 
Сеп
 
2014

Шпански језик – први и други страни језик – четворосеместрални предмет (старе генерације)
колоквијум I – тест познавања граматичких структура: 25.09. у 10.00, у сали 104
колоквијум II – превод непознатог текста са шпанског на српски језик и граматика: 25.09. у 10.00, у сали 104

Шпански језик 1
Писмени испит: познавање граматичких структура. Тест носи 70 поена од укупно 100 поена предвиђених за коначну оцену из предмета Шпански језик 1.
25.09. у 10.00, у сали 104


Усмени испит
25.09. у 11.30, у кабинету 107

 

12
 
Сеп
 
2014

Писмени испит – Италијански језик 1: 25.09. у 19.00, сала 104

Усмени испит – Италијански језик 2: 25.09. у 18.00, каб. 107

 

12
 
Сеп
 
2014

Енглески језик 1 (ПЕ, АН): четвртак, 25.09. у 17.00, сала 104

Енглески језик 2 (ПС, ПЕ, АН): четвртак, 25.09. у 16.00, каб. 109

 

12
 
Сеп
 
2014

Писмени испит и колоквијуми

Француски језик 1 (тест познавања граматичких структура)
Француски језик II (четворосеместрални предмет): I и II колоквијум
25.09. у 9.00, у сали 313


Усмени испит

Француски језик 2
Француски језик II (четворосеместрални предмет)
25. 09. у 11.00, у кабинету 107

 

12
 
Сеп
 
2014

Писмени испит из Увода у студије британске културе (за студенте социологије и психологије) одржаће се 25.09. од 14.00 до 15.30 часова, у сали 104.

Писмени испит из Студија британске културе (за студенте социологије, етнологије и антропологије, историје уметности, психологије) одржаће се 25.09. од 14.00 до 15.30 часова, у сали 104.

 

12
 
Сеп
 
2014

Усмени испит из Енглеског језика 2 за студенте филозофије и социологије одржаће се 25.09. у 14,10 часова, сала104/кабинет 109.

 

12
 
Сеп
 
2014

Руски језик 1:
датум одржавања испита – (четвртак) 25.09.2014.
време – 10.00 – 11.30
учионица – кабинет 107

Руски језик 2: датум одржавања испита – (четвртак) 25.09.2014.
време – 11.30
учионица – кабинет 107

 

10
 
Сеп
 
2014

Испити из Енглеског језика 1 (за студенте историје уметности) и Енглеског језика 2 (за студенте историје уметности и археологије) у другом септембарскoм року одржаће се 25. септембра у 12.15 у кабинету 109.

 

10
 
Сеп
 
2014

Енглески језик 1 – за студенте историје (код Нине Влаховић), етнологије и антропологије
25.09. у 14.00, кабинет 109

Енглески језик 2 - за студенте историје, етнологије и антропологије и класичних наука
25.09. у 14.00, кабинет 109

 

1, 2, 3
↑↑↑