Запослени

XIX РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 30.05.2024. године у 13:00 часова и XIX РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 30.05.2024. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 11.04.2024. године у 13:00 часова и XVIII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 11.04.2024. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


II ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за уторак 02.04.2024. године у периоду од 24 часа.
преузимање материјала


XVII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.02.2024. године у 13:00 часова и XVII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.02.2024. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XVI РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 21.12.2023. године у 13:00 часова и XVI РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 21.12.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XV РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 09.11.2023. године у 13:00 часова и XV РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 09.11.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XIV РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 21.09.2023. године у 13:00 часова и XIV РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 21.09.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XIII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 29.06.2023. године у 13:00 часова и XIII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 29.06.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 11.05.2023. године у 13:00 часова и XII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 11.05.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


XI РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 30.03.2023. године у 13:00 часова и XI РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 30.03.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


X РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 23.02.2023. године у 13:00 часова и X РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 23.02.2023. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


IX РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.12.2022. године у 13:00 часова и IX РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.12.2022. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


VIII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 03.11.2022. године у 13:00 часова и VIII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 03.11.2022. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


VII РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.09.2022. године у 13:00 часова и VII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 22.09.2022. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


I ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - Електронско изјашњавање чланова и чланица Изборног већа почиње у УТОРАК, 28.06.2022. године у 13:00 часова, а завршава се у среду, 29.06.2022. године у 13:00 часова.
преузимање материјала


VI РЕДОВНА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 23.06.2022. године у 13:00 часова и VI РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - за четвртак, 23.06.2022. године у 13:30 часова.
преузимање материјала


V РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И V РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - Електронско изјашњавање чланова и чланица Наставно научног већа и Изборног већа почиње у четвртак, 12.05.2022. године у 13:00 часова, а завршава се у петак, 13.05.2022. године у 13:00 часова.
преузимање материјала

Теме за дискусију
преузимање тема за дискусију


IV РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И IV РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - Електронско изјашњавање чланова и чланица Наставно научног већа и Изборног већа почиње у четвртак, 31.03.2022. године у 13:00 часова, а завршава се у петак, 01.04.2022. године у 13:00 часова.
преузимање материјала

Теме за дискусију
преузимање тема за дискусију


III РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И III РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - Електронско изјашњавање чланова и чланица Наставно научног већа и Изборног већа почиње у четвртак, 24.02.2022. године у 13:00 часова, а завршава се у петак, 25.02.2022. године у 13:00 часова.
преузимање материјала

Теме за дискусију
преузимање тема за дискусију


II РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И II РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - Електронско изјашњавање чланова и чланица Наставно научног већа и Изборног већа почиње у четвртак, 23.12.2021. године у 13:00 часова, а завршава се у петак, 24.12.2021. године у 13:00 часова.
преузимање материјала

Теме за дискусију
преузимање тема за дискусију


I РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И I РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 04.11.2021. и петак, 05.11.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала

Теме за дискусију
преузимање тема за дискусију


III ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 30.09.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XXIII РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XXII РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 23.09.2021. и петак, 24.09.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


II ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 09.09.2021. и петак, 10.09.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


I ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И VIII ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - уторак, 13.07.2021. и среда, 14.07.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XXII РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XXI РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.06.2021. и петак, 25.06.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


VII ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - среда, 19.05.2021. и четвртак, 20.05.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XXI РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XX РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 13.05.2021. и петак, 14.05.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XX РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.04.2021. и петак, 23.04.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XIX РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XIX РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 01.04.2021. и петак, 02.04.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XIX РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XVIII РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 18.02.2021. и петак, 19.02.2021. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XVII РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XVII РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.12.2020. и петак, 25.12.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XVI РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XVI РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 12.11.2020. и петак, 13.11.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


VI ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.10.2020. и петак, 23.10.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


V ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 01.10.2020. и петак, 02.10.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XV РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XV РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.09.2020. и петак, 25.09.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


IV ВАНРЕДНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 10.09.2020. и петак, 11.09.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XIV РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XIV РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 02.07.2020. и петак, 03.07.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XIII РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XIII РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 28.05.2020. и петак, 29.05.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XII РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XII РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - среда, 29.04.2020. и четвртак, 30.04.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


XI РЕДОВНА ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XI РЕДОВНA ЕЛЕКТРОНСКА СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.03.2020. и петак, 27.03.2020. године у периоду од 24 часа
преузимање материјала


X РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И X РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 20.02.2020. године
преузимање материјала


IX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И IX РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.12.2019. године
преузимање материјала


VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И VIII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 07.11.2019. године
преузимање материјала


III ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 10.10.2019. године
преузимање материјала


VII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И VII РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.09.2019. године
преузимање материјала


II ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 04.07.2019. године
преузимање материјала


VI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И VI РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 27.06.2019. године
преузимање материјала


V РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И V РЕДОВНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 16.05.2019. године
преузимање материјала


IV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И НАСТАВАК IV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 18.04.2019. године
преузимање материјала


IV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И IV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 28.03.2019. године
преузимање материјала


III РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 07.03.2019. године
преузимање материјала


III РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И III РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 21.02.2019. године
преузимање материјала


II РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И II РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 20.12.2018. године
преузимање материјала


I ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.11.2018. године
преузимање материјала


I РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И I РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 15.11.2018. године
преузимање материјала


XX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 27.09.2018. године
преузимање материјала


VIII ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - петак, 07.09.2018. године
преузимање материјала


XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 28.06.2018. године
преузимање материјала


IV ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И
VII ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 31.05.2018. године
преузимање материјала


VI ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.05.2018. године
преузимање материјала


НАСТАВАК XVII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 03.05.2018. године
преузимање материјала


НАСТАВАК XVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА
XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 29.03.2018. године
преузимање материјала


XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.02.2018. године
преузимање материјала


XV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 21.12.2017. године
преузимање материјала


XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 16.11.2017. године
преузимање материјала


НАСТАВАК XIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.10.2017. године
преузимање материјала


XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 28.09.2017. године
преузимање материјала


V ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - петак, 07.07.2017. године
преузимање материјала


XII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 29.06.2017. године
преузимање материјала


III ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 01.06.2017. године
преузимање материјала


III ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 27.04.2017. године
преузимање материјала


НАСТАВАК X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 30.03.2017. године
преузимање материјала


НАСТАВАК X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА И XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
И X РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 23.02.2017. године
преузимање материјала

НАСТАВАК VIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ И IX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
И X РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.12.2016. године
преузимање материјала

IX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И
VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 10.11.2016. године
преузимање материјала

VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И
VII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 29.09.2016. године
преузимање материјала

II  ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И
IV ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - уторак, 13.09.2016. године
преузимање материјала

I  ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА И
III ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 08.09.2016. године
преузимање материјала

II ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 07.07.2016. године
преузимање материјала

VII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - уторак, 05.07.2016. године
преузимање материјала

VI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
VI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 30.06.2016. године
преузимање материјала

V РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
V РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 19.05.2016. године
преузимање материјала

I ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 21.04.2016. године

IV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
IV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 14.04.2016. године
преузимање материјала

НАСТАВАК III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - уторак, 08.03.2016. године
преузимање материјала

НАСТАВАК III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - среда, 02.03.2016. године
преузимање материјала

III РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
III РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 25.02.2016. године
преузимање материјала

II РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - понедељак, 28.12.2015. године
преузимање материјала

II РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
II РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.12.2015. године
преузимање материјала

НАСТАВАК I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - понедељак, 09.11.2015. године
преузимање материјала

I РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
I РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 05.11.2015. године
преузимање материјала

XXI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - понедељак, 28.09.2015. године
преузимање материјала

XXI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XXI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 24.09.2015. године
преузимање материјала

XX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 25.06.2015. године
преузимање материјала

XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 14.05.2015. године
преузимање материјала

IV ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 23.04.2015. године
преузимање материјала

XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 02.04.2015. године
преузимање материјала

XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.02.2015. године
преузимање материјала

III ВАНРЕДНA СЕДНИЦA НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - понедељак, 23.02.2015. године
преузимање материјала (допуњен 23.02)

XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 25.12.2014. године
преузимање материјала

II ВАНРЕДНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - петак, 05.12.2014. године у 13.00 часова
преузимање материјала

XV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 06.11.2014. године
преузимање материјала

XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 25.09.2014. године
преузимање материјала

XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.06.2014. године
преузимање материјала

XII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 15.05.2014. године
преузимање материјала

XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
XI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 03.04.2014. године
преузимање материјала

X РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
X РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 20.02.2014. године
преузимање материјала

IX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
IX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.12.2013. године
преузимање материјала

VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 14.11.2013. године
преузимање материјала

VII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
VII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 26.09.2013. године
преузимање материјала

VI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
VI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 27.06.2013. године
преузимање материјала

V РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
V РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 16.05.2013. године
преузимање материјала

IV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
IV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 04.04.2013. године
преузимање материјала

III РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
III РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 21.02.2013. године
преузимање материјала

II РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
II РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 20.12.2012. године
преузимање материјала

I РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ И
I РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 08.11.2012. године
преузимање материјала

XXI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XXI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 27.09.2012. године
преузимање материјала

XX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 28.06.2012. године
преузимање материјала

XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XIX РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 17.05.2012. године
преузимање материјала

XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XVIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 29.03.2012. године
преузимање материјала

XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XVII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 23.02.2012. године
преузимање материјала

XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XVI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 22.12.2011. године
преузимање материјала

XV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 10.11.2011. године
преузимање материјала

XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XIV РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 29.09.2011. године
преузимање материјала

XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XIII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 30.06.2011. године
преузимање материјала

XII РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XII РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 19.05.2011. године
преузимање материјала

XI РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
XI РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 31.03.2011. године
преузимање материјала

X РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И
X РЕДОВНА СЕДНИЦА ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ - четвртак, 17.02.2011. године
преузимање материјала

↑↑↑