Савет факултета

Савет факултета

др Катарина Поповић, редовна професорка, председница
др Лидија Радуловић, ванредна професорка, заменица председнице
др Марија Бабовић, редовна професорка
др Слободан Марковић, редовни професор
др Драган Војводић, редовни професор
др Софија Стефановић, редовна професорка
др Милош Јагодић, редовни професор
др Милош Аџић, ванредни професор
др Мирјана Сенић Ружић, доценткиња
Др Дејан Џелебџић, доцент
др Катарина Митровић, виша научна сарадница
мр Ана Поповић Пецић
Олга Марковић Росић, самостална стручнотехничка сарадница за међународну сарадњу
Сузана Стојановић, стручнотехничка сарадница за остале делатности
Зоран Мићић, домар/мајстор одржавања
Живојин Андрејић
проф. др Драган Танчић
др Драгана Радојичић
проф. др Далиборка Поповић
др Александар Главник
проф. др Ивко Николић
мр Драган Гачић
проф. др Сефедин Шеховић
Вукашин Жунић, студент
Игор Мијовић, студент
Дуња Стефановић, студенткиња
Александар Михаиловић, студент

↑↑↑