Запослени


председник комисије
др Бојан Жикић, редовни професор email:bzikic@f.bg.ac.rs

заменик председника комисије
др Војин Недељковић, редовни професор email:vnedeljk@f.bg.ac.rs
чланови комисије
др Горан Кнежевић, редовни професор email:gknezevi@f.bg.ac.rs
др Данијел Радовић, научни сарадник email:danijel.radovic@f.bg.ac.rs
др Данијела Стефановић, редовни професор email:dstefano@f.bg.ac.rs
др Драго Ђурић, редовни професор email:drago.djuric@f.bg.ac.rs
др Душан Мојић, редовни професор email:dmojic@f.bg.ac.rs
др Кристинка Овесни, редовни професор email:kovesni@f.bg.ac.rs
др Милица Мирић, ванредни професор email:milica.miric@f.bg.ac.rs
др Миодраг Марковић, редовни професор email:mmarkovi@f.bg.ac.rs
др Сташа Бабић, редовни професор email:sbabic@f.bg.ac.rs

др Биљана Бодрошки-Спариосу, ванредни професор email:bbodrosk@f.bg.ac.rs
др Дејан Џелебџић, доцент email:dejan.dzelebdzic@f.bg.ac.rs
др Драгољуб Марјановић, ванредни професор email:dragoljub.marjanovic@f.bg.ac.rs
др Душан Михаиловић, редовни професор email:dmihailo@f.bg.ac.rs
др Зора Крњаић, виши научни сарадник email:zkrnjaic@f.bg.ac.rs
др Иван Младеновић, редовни професор email:ivan.mladenovic@f.bg.ac.rs
др Јасмина Чубрило, редовни професор email:jasmina.cubrilo@f.bg.ac.rs
Милица Стојановић, наставник страног језика email:mistojan@f.bg.ac.rs
др Милош Миленковић, редовни професор email:milmil@f.bg.ac.rs
др Слободан Марковић, редовни професор email:smarkovi@f.bg.ac.rs
др Смиљка Томановић, редовни професор email:stomanov@f.bg.ac.rs
представници студената
Александар Михаиловић, email:
Богдан Ћолић, email:

председник комисије
др Олга Шпехар, ванредни професор email:ospehar@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Данијела Велимировић, ванредни професор email:dvelimir@f.bg.ac.rs
др Данијела Петровић, редовни професор email:dspetrov@f.bg.ac.rs
др Драган Станојевић, доцент email:dstanoje@f.bg.ac.rs
др Драгана Димитријевић, ванредни професор email:ddimitri@f.bg.ac.rs
др Зорица Ивановић, доцент email:zivanovi@f.bg.ac.rs
др Зорица Шаљић, ванредни професор email:zorica.saljic@f.bg.ac.rs
др Јасна Вуковић, ванредни професор email:jvukovic@f.bg.ac.rs
др Маја Максимовић, доцент email:mmaksimo@f.bg.ac.rs
др Марко Шуица, редовни професор email:msuica@f.bg.ac.rs
др Миланко Говедарица, редовни професор email:mgovedar@f.bg.ac.rs
мр Нина Влаховић, наставник страног језика email:nvlahovi@f.bg.ac.rs
представници студената
Елена Николић, email:
Миња Стојановић, email:stojanovic.minja@gmail.com

председник комисије
др Данко Леовац, ванредни професор email:danko.leovac@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Гордан Маричић, редовни професор email:gmaricic@f.bg.ac.rs
др Душко Прелевић, редовни професор email:dusko.prelevic@f.bg.ac.rs
др Иван Стевовић, редовни професор email:istevovi@f.bg.ac.rs
др Катарина Поповић, редовни професор email:kpopovic@f.bg.ac.rs
др Ксенија Крстић, ванредни професор email:kkrstic@f.bg.ac.rs
др Лидија Б. Радуловић, редовни професор email:lradulov@f.bg.ac.rs
др Лидија Р. Радуловић, ванредни професор email:liradulo@f.bg.ac.rs
др Марина Виденовић, научни сарадник email:mvidenov@f.bg.ac.rs
др Марко Порчић, редовни професор email:mporcic@f.bg.ac.rs
др Милана Љубичић, редовни професор email:mljubici@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Зорана Јолић Марјановић, ванредни професор email:zjolic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Анђелка Мирков, научни сарадник email:@f.bg.ac.rs
др Анета Тривић, доцент email:aneta.trivic@f.bg.ac.rs
др Владимир Рибић, редовни професор email:vribic@f.bg.ac.rs
др Владимир Симић, редовни професор email:vmsimic@f.bg.ac.rs
Исидора Толић, истраживач-приправник email:@f.bg.ac.rs
др Миљана Милојевић, ванредни професор email:mrmiloje@f.bg.ac.rs
др Мирослав Вујовић, редовни професор email:mvujovic@f.bg.ac.rs
Немања Костић , асистент email:@f.bg.ac.rs
др Немања Радоњић, доцент email:nemanja.radonjic@f.bg.ac.rs
Никола Коруга, асистент email:nikola.koruga@f.bg.ac.rs
представници студената
Владана Раденовић, email:
Исидора Пушица, email:

председник комисије
др Драгана Антонијевић, редовни професор email:dantonij@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Ана Петковић, доцент email:anpetkov@f.bg.ac.rs
др Вања Ковић, редовни професор email:vanja.kovic@f.bg.ac.rs
др Живка Крњаја, редовни професор email:zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
др Јелена Пешић, доцент email:jlpesic@f.bg.ac.rs
Маја Стевановић, наставник страног језика email:maja.stevanovic@f.bg.ac.rs
др Марија Радоман, научни сарадник email:@f.bg.ac.rs
др Милица Божић Маројевић, виши научни сарадник email:mbozic@f.bg.ac.rs
др Моника Јовановић, доцент email:mojovano@f.bg.ac.rs
др Перица Шпехар, редовни професор email:perica.spehar@f.bg.ac.rs
др Радина Вучетић, редовни професор email:rvucetic@f.bg.ac.rs

председник комисије
Срђан Ракоњац, email:barh@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Добријевић, доцент email:adobrije@f.bg.ac.rs
др Ана Бирешев, доцент email:ana.biresev@f.bg.ac.rs
мр Ана Поповић-Пецић, наставник страног језика email:appecic@f.bg.ac.rs
др Бојана Стевановић, научни сарадник email:bojana.stevanovic@f.bg.ac.rs
Ведрана Марлог, email:vmarlog@f.bg.ac.rs
др Гордана Горуновић, ванредни професор email:ggorunov@f.bg.ac.rs
др Драгана Павловић, доцент email:drpavlov@f.bg.ac.rs
Драгица Крсмановић, email:dkrsmano@f.bg.ac.rs
др Душан Поповић, доцент email:dupopovi@f.bg.ac.rs
др Ивана Петровић, ванредни професор email:ipetrovi@f.bg.ac.rs
др Лидија Мишкељин, ванредни професор email:lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
др Марија Копривица, ванредни професор email:marija.koprivica@f.bg.ac.rs
Милош Симеуновић, email:@f.bg.ac.rs
Филип Лазић, email:@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Немања Звијер, доцент email:nzvijer@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Бојан Љујић, доцент email:bojan.ljujic@f.bg.ac.rs
др Ил Акад, доцент email:ilakad@f.bg.ac.rs
др Јелена Мргић, ванредни професор email:jmrgic@f.bg.ac.rs
др Лидија Б. Радуловић, редовни професор email:lradulov@f.bg.ac.rs
др Милош Аџић, ванредни професор email:mradzic@f.bg.ac.rs
др Мирјана Адамовић, доцент email:mirjana.adamovic@f.bg.ac.rs
др Мирјана Сенић Ружић, доцент email:mirjana.senic@f.bg.ac.rs
др Ненад Тасић, редовни професор email:ntasic@f.bg.ac.rs
др Оливер Тошковић, ванредни професор email:otoskovi@f.bg.ac.rs
др Предраг Драгојевић, редовни професор email:pdragoje@f.bg.ac.rs
представници студената
Lazar Bjelica, email:
Теодора Данчевић, email:

председник комисије
др Драган Јанковић, доцент email:djankovi@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор email:bandjelk@f.bg.ac.rs
др Данијела Велимировић, ванредни професор email:dvelimir@f.bg.ac.rs
др Зоран Ракић, ванредни професор email:zrakic@f.bg.ac.rs
др Ивана Јеремић (дев. Луковић), доцент email:ivana.jeremic@f.bg.ac.rs
др Мирјана Адамовић, доцент email:mirjana.adamovic@f.bg.ac.rs
др Мирјана Сенић Ружић, доцент email:mirjana.senic@f.bg.ac.rs
др Мирослава Трајковски, ванредни професор email:mandjelk@f.bg.ac.rs
др Орсат Лигорио, ванредни професор email:orsat.ligorio@f.bg.ac.rs
Слободан Милисављевић, email:miliss@f.bg.ac.rs
др Стефан Јанковић, доцент email:@f.bg.ac.rs
др Чедомир Антић, ванредни професор email:cedomir.antic@f.bg.ac.rs
представници студената
Исидора Живковић, email:
Кристина Орашанин, email:

председник комисије
др Мирко Обрадовић, ванредни професор email:mdobrado@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александра Зорић, доцент email:adzoric@f.bg.ac.rs
Владимир Тирнанић, email:vtirnani@f.bg.ac.rs
др Душан Поповић, доцент email:dupopovi@f.bg.ac.rs
др Игор Борозан, редовни професор email:iborozan@f.bg.ac.rs
др Ирена Петровић, доцент email:irena.petrovic@f.bg.ac.rs
Маја Стевановић, наставник страног језика email:maja.stevanovic@f.bg.ac.rs
др Милена Гошић Арама, доцент email:milena.gosic@f.bg.ac.rs
др Слободан Наумовић, ванредни професор email:snaumovi@f.bg.ac.rs
др Тамара Николић, доцент email:tamara.nikolic@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Ивана Степановић Илић, научни сарадник email:istepano@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Тадић, ванредни професор email:aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
др Бранка Вранешевић, ванредни професор email:bvranese@f.bg.ac.rs
др Воин Милевски, ванредни професор email:voinmilevski1@gmail.com@f.bg.ac.rs
др Горан Видовић, ванредни професор email:goran.vidovic@f.bg.ac.rs
др Катарина Кржељ, ванредни професор email:kkrzelj@f.bg.ac.rs
др Марија Љуштина, ванредни професор email:mljustin@f.bg.ac.rs
др Милица Весковић Анђелковић, доцент email:mzandjel@f.bg.ac.rs
др Михаило Радиновић, научни сарадник email:@f.bg.ac.rs
др Саша Недељковић, редовни професор email:snedeljk@f.bg.ac.rs
др Урош Шешум, доцент email:uros.sesum@f.bg.ac.rs

др Александер Бауцал, редовни професор email:abaucal@f.bg.ac.rs
др Александра Пејатовић, редовни професор email:apejatov@f.bg.ac.rs
др Борис Пендељ, ванредни професор email:bpendelj@f.bg.ac.rs
др Данијел Синани, редовни професор email:dsinani@f.bg.ac.rs
др Душан Михаиловић, редовни професор email:dmihailo@f.bg.ac.rs
др Иван Ковачевић, професор емеритус email:ikovacev@f.bg.ac.rs
др Јелена Ердељан, редовни професор email:jerdelja@f.bg.ac.rs
др Лидија Мереник, редовни професор email:lmerenik@f.bg.ac.rs
др Милош Јагодић, редовни професор email:mjagodic@f.bg.ac.rs
др Мина Петровић, редовни професор email:mipetrov@f.bg.ac.rs
др Миомир Деспотовић, редовни професор email:mdespoto@f.bg.ac.rs
др Небојша Грубор, редовни професор email:ngrubor@f.bg.ac.rs
др Ненад Цекић, редовни професор email:ncekic@f.bg.ac.rs
др Светлана Стојић, доцент у пензији email:sstojic@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Ивана Петровић, ванредни професор email:ipetrovi@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Добријевић, доцент email:adobrije@f.bg.ac.rs
др Александра Пејатовић, редовни професор email:apejatov@f.bg.ac.rs
др Владимир Рибић, редовни професор email:vribic@f.bg.ac.rs
др Дарко Тодоровић, редовни професор email:dztodoro@f.bg.ac.rs
др Ненад Тасић, редовни професор email:ntasic@f.bg.ac.rs
др Предраг Драгојевић, редовни професор email:pdragoje@f.bg.ac.rs
др Слађана Драгишић Лабаш, редовни професор email:sdlabas@f.bg.ac.rs
Соња Мирковић, email:nabavke@f.bg.ac.rs
др Сузана Рајић, редовни професор email:srajic@f.bg.ac.rs
представници студената
Алекса Гачић, email:
Алекса Јанаћковић, email:
заменици чланова комисије
др Владимир Симић, редовни професор email:vmsimic@f.bg.ac.rs
др Војин Недељковић, редовни професор email:vnedeljk@f.bg.ac.rs
др Гордана Горуновић, ванредни професор email:ggorunov@f.bg.ac.rs
др Данијела Петровић, редовни професор email:dspetrov@f.bg.ac.rs
др Ивана Спасић, редовни професор email:ispasic@f.bg.ac.rs
др Јасна Вуковић, ванредни професор email:jvukovic@f.bg.ac.rs
др Лидија Р. Радуловић, ванредни професор email:liradulo@f.bg.ac.rs
др Љиљана Раденовић, редовни професор email:ljradeno@f.bg.ac.rs
др Марко Шуица, редовни професор email:msuica@f.bg.ac.rs
Снежана Николић, email:opsta@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Александра Зорић, доцент email:adzoric@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Тадић, ванредни професор email:aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
др Жељка Манић, доцент email:zmanic@f.bg.ac.rs
др Игор Борозан, редовни професор email:iborozan@f.bg.ac.rs
др Кристинка Овесни, редовни професор email:kovesni@f.bg.ac.rs
др Љиљана Лазаревић Валерјев, научни саветник email:ljiljana.lazarevic@f.bg.ac.rs
др Милош Миленковић, редовни професор email:milmil@f.bg.ac.rs
др Немања Вујчић, ванредни професор email:nemanja.vujcic@f.bg.ac.rs
др Орсат Лигорио, ванредни професор email:orsat.ligorio@f.bg.ac.rs
др Соња Вуковић, доцент email:sonja.vukovic@f.bg.ac.rs

Валентина Лепојевић Коларић, email:sekretar@f.bg.ac.rs
др Зорица Ивановић, доцент email:zivanovi@f.bg.ac.rs
др Ивана Р. Јанковић Васиљев , доцент email:ivana.jankovic@f.bg.ac.rs
др Марија Радоман, научни сарадник email:@f.bg.ac.rs
Марина Зечевић, email:@f.bg.ac.rs
заменици чланова комисије
др Драган Станојевић, доцент email:dstanoje@f.bg.ac.rs
др Едиса Кецап, доцент email:@f.bg.ac.rs
Зора Јовановић, email:zora.jovanovic@f.bg.ac.rs
Исидора Ђорђевић, email:@f.bg.ac.rs
др Симона Чупић, редовни професор email:scupic@f.bg.ac.rs
Лица за помоћ и подршку
Биљана Станковић, доцент email:biljana.stankovic
Јелена Врањешевић, редовни професор email:jelena.vranjesevic

председник комисије
др Лидија Б. Радуловић, редовни професор email:lradulov@f.bg.ac.rs

заменик председника комисије
др Јасна Вуковић, ванредни професор email:jvukovic@f.bg.ac.rs
чланови комисије
др Александар Тадић, ванредни професор email:aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
представници студената
Богдан Ћолић, email:
заменици чланова комисије
Анђелија Раденковић, email:@f.bg.ac.rs
др Немања Звијер, доцент email:nzvijer@f.bg.ac.rs
↑↑↑