Социологија

18
 
Сеп
 
2023
Рокови за предају дипломских, завршних и мастер радова

Рок за пријаву и предају дипломских, завршних и мастер радова на социологији, за ванредну седницу Већа Одељења, је четвртак, 21. септембар. Целокупна документација се предаје у радно време Секретара Одељења са студентима и странкама (од 12:00 до 14:00). Одбрану рада није потребно пријављивати електронски.


↑↑↑