Социологија

15
 
Сеп
 
2023
Пријемни испит за упис на мастер академске студије социологије 2023/24.

Пријемни испит за упис на мастер академске студије социологије одржаће се у петак, 06.10. у 12:00, у сали Института за социолошка истраживања (улаз из дворишта Капетан Мишиног здања).

Пријемни испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део пријемног испита чини почетни нацрт мастер тезе и треба да садржи: наслов, опис истраживачког проблема, релевантност проблема за научну област социологије/социјалне антропологије и опис теоријскоистраживачког оквира приступа са основним хипотезама. Уколико је нацрт заснован на емпријском истраживању, потребно је дати општи методолошки нацрт истраживања. Нацрт треба да буде дугачак до 5 страна куцаног текста (12 пт, 1.5 проред) и уз образложење треба да садржи најмање пет референтних јединица почетне литературе. Нацрт се предаје приликом предаје докумената и усмено се брани пред трочланом комисијом.

Нацрт не обавезује кандидата да касније реализује ту мастер тезу, већ служи процени компетентности и мотивисаности кандидата за бављење научно-истраживачким радом у области социологије. Укупан број поена који кандидат може остварити на пријемном испиту је 30 (писмени рад + усмена одбрана). Укупан број поена које кандидати могу да остваре је 100. Од тога до 70 поена остварују на основу претходног успеха (просека и дужине студирања на основним студијама.


↑↑↑