Социологија

15
 
Сеп
 
2023
Диференцијални испит за упис на мастер академске студије социологије 2023/24.

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу на мастер академске студије социологије 2023/24. године одржаће се 03.10.2023. године у 13:00 у сали 309 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до 29.09. секретарки Одељења за социологију доставе:
1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије социогије
2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (неоверену копију и оригинал на увид)
3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за социологију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.


↑↑↑