Социологија

14
 
Нов
 
2022
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТ/КИЊ/Е КОЈ/И/Е СЛУШАЈУ КУРСЕВЕ ОБЛИЦИ КРИТИКЕ СОЦИЈАЛИЗМА И ИСТРАЖИВАЊА ЕТНИЧКИХ ОДНОСА

В. Илић има част да замоли оне кој/и/е су пријавил/и/е течајеве Истраживање етничких односа или Облици критике социјализма да га обрадују учешћем на састанку о похађању наставе из поменутих предмета у четвртак 17.11. у 18:30, у кабинету 370.


↑↑↑