Социологија

6
 
Јул
 
2022
Circle U Hackathon: учење о иновацијама кроз праксу

Circle U позива студенте да се прикључе мултикултуралним тимовима и заједнички раде на задацима из области иновација повезаних са циљевима одрживог развоја и глобалним здрављем.
Рок за пријаву је 15. септембар. Више информација на: circle-u.eu/opportunities/students/hackathon-series/↑↑↑