Историја

15
 
Нов
 
2022
СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕВРОПА И МЕДИТЕРАН 400–750. (2022/23)

1. М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе. Средњи век, Београд 2007, 20092 (погл. I–III, IV/A, V/1–2). 2. С. Мичел, Историја позног Римског царства 284–641. Преображај античког света, Београд 2010 (погл. „Хагиографија“, „Панегирици“, „Световни историчари“, и „Историчари цркве“).


↑↑↑