Историја

6
 
Јун
 
2022
Расписивање додатног избора чланова Студентског парламента Филозофског факултета

На основу предлога Студентског парламента утврђеног на ΧΙ ванредној седници Студентског парламента, председник Студентског парламента је донео Одлуку о расписивању додатног избора чланова Студентског парламента за мандат у трајању до октобра 2023. године.

На поменутим изборима се бира:

- један представник студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама на Филозофском факултету;
- по један представник студената са Одељења за археологију, Одељења за етнологију и антропологију, Одељења за социологију и Одељења за филозофију;
- два представника студената са Одељења за психологију;
- три представника студената са Одељења за педагогију и андрагогију.

Изборна комисија Студентског парламента ће до четвртка 9. јуна 2022. године донети одлуку о ближим условима и поступку спровођења додатног избора, којом се уређује време и место одржавања избора, начин и услови кандидовања за избор, облик и садржај гласачких листића, чланови Бирачког одбора за спровођење избора и друга питања од значаја за спровођење додатног избора.↑↑↑