Филозофија

18
 
Нов
 
2022
Измене одлуке о трошковима студија

У складу са одлуком Савета Универзитета број 06-3280/5-22, тачка 1.1 и 4.6 усвојене су следеће измене одлуке о трошковима студија:

1. Накнада за издавање дипломе, додатка дипломи и уверења о дипломирању за студенте основних и мастер студија - 7000 динара

2. Накнада за накнадни упис семестра - 3000 динара↑↑↑