Запослени

ОБРАСЦИ, УПУТСТВА И ОДЛУКЕ

Документација која се подноси Кадровској комисији уз предлог за избор наставника и сарадника у више звање

Обрасци за евидентирање остварених резултата наставника односно сарадника који се предлаже за избор у звање:


Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање

Изјава о изворности


Одлука о изменама и допунама критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - 14.12.2011.

Образац за пријаву обављања студентске праксе предвиђене студијским програмом

*Уз образац је потребно засебно одштампати списак студената (име и презиме, број индекса) који иду на стручну праксу.

↑↑↑