Филозофија

2
 
Окт
 
2020
О Д Л У К A o упису студената ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА у школску 2020/2021. годину

Упис студената ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА у школску 2020/2021. годину обавиће се од 12. 10. до 20. 11. 2020. године.

Текст Одлуке се налази у прологу вести.↑↑↑