Филозофија

23
 
Мар
 
2020
ON-LINE НАСТАВА: ЕТИКА И САВРЕМЕНЕ ЕТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

Ради формирање јединствене евиденције, молимо студенте који у овом семестру слушају предмете Етика и Савремене етичке теорије да до 25. марта (среда) упуте регистрациони (евиденциони) е-mail на адресу micic.stefan@gmail.com, са CC адресама nenad.cekic@gmail.com и dobrijevicaleksandar3@gmail.com у којем ће навести своје име и презиме, предмет који слушају и број индекса.

После формирања јединствене листе, свим студентима ће бити упућена e-mail порука са детаљним упутством које се тиче испуњења предиспитних обавеза и одвијања on-line наставе.

Проф. др Ненад Цекић


↑↑↑