Institute for Philosophy - Publications

Publications

In 1997 The Institute began to do its own publishing, and since then 27 monographs have appeared. The Institute also publishes a periodical, Philosophical Yearbook, financed by the Ministry of Education and Technological Growth. This periodical is published annually, with 200-300 printed pages and approximately 300-500 copies; 22 publications have appeared since 1988.

General Editor of the Philosophical Yearbook is Professor Živan Lazović.

 

 1. Staniša Novaković (editor), Filozofija nauke u prvoj polovini XX veka, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1997.
 2. Marcello Pera i William P. Ši (editors), Uveravajuća nauka. Veština naučne retorike, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1998.
 3. Staniša Novaković (editor), Naučni realizam i antirealizam u savremenoj metodologiji, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1998.
 4. Drago Đurić, Vreme i duh. Hegelova filozofija istorije i filozofije, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1998.
 5. Aleksandar Gordić, Nauka, racionalnost i istorija. Lakatoševa metodologija naučnoistraživačkih programa, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1998.
 6. Jovan Aranđelović, Spisi savremenih srpskih filozofa. Knjiga I, Ogledi, Osvrti i kritike, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2001.
 7. Divna Vuksanović, Barokni duh u savremenoj filozofiji. Benjamin-Adorno-Bloh, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2001.
 8. Lari Laudan, Progres i njegovi problemi. Ka jednoj teoriji naučnog rasta, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2001.
 9. Staniša Novaković, Savremena uloga i organizacija nauke. Izabrani radovi, Knjiga I, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2001.
 10. Staniša Novaković, Filozofija, metod i razvoj naučnog saznanja. Izabrani radovi, Knjiga II, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2001.
 11. Jovan Aranđelović, Studije o indukciji i verovatnoći, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2002.
 12. Staniša Novaković, Odnos nauke i metafizike u savremenoj analitičkoj filozofiji, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2002.
 13. Jelena Berberović, Glavni pravci analitičke filozofije u XX vijeku, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2002.
 14. William H. Newton-Smith, Racionalnost nauke, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2002.
 15. Jovan Aranđelović, Povesno mišljenje i epohalna svest, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2003.
 16. Rade Kalik, Filozofija običnog jezika, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2003.
 17. Jovan Aranđelović, Spisi savremenih srpskih filozofa. Knjiga II, Ogledi, Osvrti i kritike, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 18. Drago Đurić, Bivstvovanje i filozofija kod Aristotela i Hegela, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 19. Radmila Šajković, Ogledi o novovekovnoj evropskoj filozofiji I, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 20. Radmila Šajković, Ogledi o novovekovnoj evropskoj filozofiji II, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 21. Aleksandar Kron i Staniša Novaković (editors), Realizam, naturalizam i empirizam, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 22. Aleksandar Kron, Savremena filozofija logike i matematike, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 23. Aleksandar Kron, Metodologija i filozofija nauke, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.
 24. Svetozar Sinđelić, Relativnost naučne racionalnosti, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2005.
 25. Svetlana Knjazev-Adamović, Filozofski portreti, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2005.
 26. Jelena Berberović, Racionalnosti i jezik. Ogledi iz savremene filozofije, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2005.
 27. Aleksandra Zorić (editor), Teorija indukcije u dvadesetom veku, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2005.
 1. Filozofski godišnjak 1, Beograd 1988.
 2. Filozofski godišnjak 2, Beograd 1989.
 3. Filozofski godišnjak 3, Beograd 1990.
 4. Filozofski godišnjak 4, Beograd 1991.
 5. Filozofski godišnjak 5, Beograd 1992.
 6. Filozofski godišnjak 6, Beograd 1993.
 7. Filozofski godišnjak 7, Beograd 1994.
 8. Filozofski godišnjak 8, Beograd 1995.
 9. Filozofski godišnjak 9, Beograd 1996.
 10. Filozofski godišnjak 10, Beograd 1997.
 11. Filozofski godišnjak 11, Beograd 1998.
 12. Filozofski godišnjak 12, Beograd 1999.
 13. Filozofski godišnjak 13, Beograd 2000.
 14. Filozofski godišnjak 14, Beograd 2001.
 15. Filozofski godišnjak 15, Beograd 2002.
 16. Filozofski godišnjak 16, Beograd 2003.
 17. Filozofski godišnjak 17, Beograd 2004.
 18. Filozofski godišnjak 18, Beograd 2005.
 19. Filozofski godišnjak 19, Beograd 2006.
 20. Filozofski godišnjak 20, Beograd 2007.
 21. Filozofski godišnjak 21, Beograd 2008.
 22. Filozofski godišnjak 21-Supplement, Beograd 2009.
 23. Filozofski godišnjak 22, Beograd 2009.
↑↑↑