Студенти

КОНКУРСИ
Национални конкурси

Конкурс за доделу 30 (тридесет) „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2016/2017. годину, можете преузети овде.

Kонкурс за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ студентима Универзитета у Београду за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Конкурс за доделу стипендија Задужбине Ђоке Влајковића студентима Универзитета у Београду за школску 2016/2017. годину можете преузети овде.

Преузмите текст обавештења

I Услови пријема:

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

II Конкурсна документација:

 1. пријава за пријем у Установу (купује се приликом конкурисања),
 2. оверене фотокопије сведочанстава I, II, III, IV године средње школе (пре предаје оригинала за упис на факултет – високу школу оверити фотокопије),
 3. уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје факултет – висока школа),
 4. уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата а образац се може купити на благајнама студентских домова Установе Студентски центар „Београд“ или преузети са интернет странице Установе: www.sc.rs),
 5. индекс и лична карта (на увид).

Напомена:

 • студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, доносе фотокопију личне карте и оригинал на увид;
 • студенти који су средњу школу завршили пре 2016. године дужни су да донесу правдање (војну књижицу, радну књижицу, уверење о претходном студирању...) за године од завршетка средње школе до уписа на факултет – високу школу.

III Рок за пријављивање на конкурс:

од 01.09. до 15.09.2016. године (осим недељом) од 8 до 15 часова,
у Студентском дому „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б

Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО.

Напомена:
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

IV Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за издавање студентске картице, која је вишегодишња и неопходна је за коришћење услуга исхране и смештаја.


За све информације обратити се Служби смештаја Установе:
телефони: 011/334-0043, 011/334-0324
адреса: ул. Ђушина 5а, Београд

Информације и обавештења ће бити доступни и на интернет адреси Установе: www.sc.rs

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији првог, другог и трећег степена студија у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину.

Овде можете преузети:

 • текст конкурса са информацијама о:
  1. условима пријема;
  2. потребним документима;
  3. роковима за пријављивање на конкурс и броју расположивих места;
  4. критеријумима за утврђивање редоследа кандидата;
  5. поступку спровођења конкурса;
  6. смештају;
  7. праву на исхрану;
  8. посебним одредбама за кандидате из осетљивих друштвених група.

 • додатно обавештење за студенте I године студија („бруцоше“) који желе да конкуришу за смештај у школској 2016/2017. години

Рок за пријаву на конкурс у Студентски центар „Београд“ је:

 • за студенте I године студија од 01.09. до 15.09.2016. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурма“, ул. Мије Ковачевића 7б);
 • за студенте осталих година студија од 15.09. до 31.10.2016. године;
 • за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2016. године.

Пријаву за дом можете преузети овде.
Сва потребна документација за конкурс за дом подразумева попуњену поменуту пријаву за дом и уверење о приходима по члану домаћинства - тај документ мора бити оверен у матичној општини.
Пре предаје докумената проверити да ли су сви положени испити унети у е-индекс, израчунати прецизно просечну оцену и број ЕСПБ током година студирања.( Исто важи и за оне који конкуришу за студентски кредит или стипендију.)
Студенти који конкуришу за кредит, а имају пренете испите, на посебном листу нека напишу колико испита преносе и који су то испити.

Сва потребна документа за конкурс за студентске кредите и стипендије налази се на плакату залепљеном на стаклу канцеларије бр. 1 у приземљу. Брошура за конкурс се купује у Просветном прегледу – Дечанска 6, преко пута Дома Омладине.
Студенти који су већ примали кредит или стипендију у шк. 2015/16. години узимају образац 1а у Студентској служби Факултета, а образце за месечни приход (обр. бр.3 и 4, могу преузети са сајта банке http://studenti.unicreditbank.rs)
(Поред конкурсне документације бруцоши прилажу и копију сведочанства из четврте године средње школе)

Моле се студенти да сву потребну документацију прибаве на време и одмах по упису у одговарајућу годину студирања предају на горе наведено место, како би се избегла велика гужва. Из истих разлога би било добро да бруцоши који конкуришу за кредит предају документацију у првој половини месеца.

Међународни конкурси

Информације о међународним конкурсима објављују се у рубрици Међународнa сарадња – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/medjunarodna_saradnja/konkursi).

Конкурси за упис у прву годину студија на Филозофском факултету Универзитета у Београду

Конкурси за упис у прву годину студија (основних, мастер, докторских) на Филозофском факултету Универзитета у Београду објављују се у рубрици За будуће студенте (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS), у одељку Конкурси.

↑↑↑