КСИ - Контакт

КОНТАКТ

Клуб студената историје
Универзитет у Београду - Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, 11000 Београд

Контакт клуба

Е-пошта: ksi.ostrogorski@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/KSI.Ostrogorski/

Instagram: https://www.instagram.com/ksi.ostrogorski/

Контакт часописа

Е-пошта: ksio.casopis@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/JournalKSIO/

Милан Бојић, председник Клуба
Е-пошта: milanbojic8@gmail.com

Стефан Стојадиновић, потпредседник Клуба

Стефан Брајковић, секретар

Маја Лазић, благајник

Димитрије Матић, главни и одговорни уредник часописа

Емилија Цветковић, заменик уредника

↑↑↑