КСИ - Чланови

ЧЛАНОВИ

Клуб студената историје има Статут којим је прописана унутрашња организација и јасно утврђена делатност ове студентске организације. Састанци чланова Клуба се редовно одржавају у просторијама Филозофског факултета.

Члан Клуба може бити сваки студент основних и постдипломских студија историје у Србији који има важећи индекс и који жели да учествује у раду Клуба. Симболична месечна чланарина намењена је реализацији планираних активности Клуба.

У жељи да се настави са добрим и креативним радом, овим путем вас позивамо да нам се придружите и својим идејама дате допринос побољшању квалитета студија историје.

↑↑↑