Социологија

Основне студије

3. семестар

Понедељак
11:30 - 13:00 Предавања Шпански језик 2 Амф Марина Николић, наставник страног језика
20:15 - 21:45 Предавања Шпански језик 2 310 Марина Николић, наставник страног језика
Уторак
08:00 - 09:30 Вежбе Основи економије I 101 Лазар Петровић, сарадник у настави
Среда
13:15 - 14:45 Предавања Шпански језик 2 103 Марина Николић, наставник страног језика
Четвртак
Петак
Субота
10:00 - 11:30 Вежбе Основи економије I 101 Лазар Петровић, сарадник у настави
11:45 - 13:15 Вежбе Основи економије I 101 Лазар Петровић, сарадник у настави
↑↑↑