Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
3.6. у 15:30 Амф, 101

Mотивација и емоције
12.6. у 16  12.6. у 12, Амф, 101 Амф, 101

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
4.6. у 15:30 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
11.6. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит
6.6. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
8.6. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
7.6. у 9 208

Генетика
11.6. у 10 214

Психологија опажања
10.6. у 12 Амф.

Историјски увод у психологију
5.6. у 14 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
10.6. у 17 Амф.

Психологија личности
4.6. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
12.6. у 10 Амф.

Психологија учења
4.6. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
6.6. у 10 104

Психологија менталног здравља
13.6. у 10  6.6. у 10, Амф. Амф.

Психометрија 1 и 2, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
11.6. 106III ГОДИНА
Генетика
11.6. у 10 214

Општа психопатологија
11.6. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
12.6. у 9  7.6. у 10, 101 103

Психологија интелигенције, Педагошка психологија 2
12.6. у 12  7.6. у 13, 103 103

Увод у психологију образовања
8.6. у 10 101

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1
4.6. у 13 Амф.

Социјална психологија, Основи социјалне психологије (студенти андрагогије, социологије и педагогије)
3.6. у 13 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
5.6. у 12 103

Психопатологија деце и младих
7.6. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006.год)
12.6. у 14 101

Основи психотерапије и саветовања
10.6. у 13 214

Увод у клиничку психологију
6.6. у 9 103

Kаријерa и организација, Каријера
3.6. у 11 Амф.

Неуропсихологија (проф. др Драган Павловић)
5.6. у 17:30 Амф

Развојна психопатологија
7.6. у 12 103

Психологија религије
7.6. у 12 103

Психологија породице
6.6. у 9 103

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
9.6. у 12 208

Методика наставе психологије - предаја предиспитних обавеза
3.6. од 11 до 13 учионица ЦОНIV ГОДИНА
Колоквијум из Вештина саветовања, Психотерапијских модалитета и Теорије и праксе психотерапије и саветовања
3.6. у 9 103

Психолошке школе и правци
12.6. у 16  12.6. у 12, Амф. Амф.

Примењена социјална психологија, Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
9.6. у 12 208

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-а, где ће бити објављено и време одржавања испита
11.6.

Психологија уметности
10.6. у 12 Амф.

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
29.5. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
5.6. у 11 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене
5.6. у 9 101

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
6.6. у 10 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
6.6. у 9 258

Интервенције у кризи
10.6. у 11 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
7.6. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
12.6. у 14 101

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
11.6. у 14 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
7.6. у 10 283, 210

Психопатологија групних процена
7.6. у 12 103

Емоционални развој, Афективни развој
12.6. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
8.6. у 10 101

Психологија даровитости
12.6. у 12  7.6. у 13, 103 103

Комуникацијске вештине
5.6. у 17 208

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
6.6. у 17 105

Морални развој
12.6. у 10 Амф.

Педагошка психологија 2
7.6. у 13 103

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
8.6. у 10 101

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психологија зрелог доба и старења
10.6. у 9 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
3.6. од 11 до 13 ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
6.6. у 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа на раду (педагози и андрагози)
11.6. у 10 105

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад (ОН)
11.6. у 10 105

Селекција и процењивање запослених
3.6. у 13 101

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
3.6. у 11 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
3.6. у 13 101

Организационе промене и развој
4.6. у 13 201

Основи психотерапије и саветовања (део код Н.Петровића)
10.6. у 13 214

Стрес на раду
5.6. у 12 103МАСТЕР
Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)- предаја радова
29.5. у 14 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
29.5. у 14 257

Клиничке неуронауке
5.6. у 17:30 Амф.

Управљање променама
4.6. у 13 201

Професионална и етичка питања у психологији рада
3.6. у 13 101

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
10.6. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
4.6. у 9 251

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја рада
до 1.6.

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенција, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
12.6. у 12 264

Посебни модалитети клиничке процене - Генограм
6.6. у 11 282, 258

Школска психологија
6.6. у 17 105

Психолошке основе образовне политике
8.6. у 10 101

Морални развој (мастер)
12.6. у 10 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
6.6. у 17 105

Когнитивно - бихејвиорална терапија
6.6. у 9 258

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
6.6. у 9 103
↑↑↑