Психологија

 • Индивидуалне разлике, интелигенција, когнитивно процењивање, неакадемске способности, даровитост, социјалне вештине, образовање деце из социјално угрожених средина
 • 2001 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПЕРСОНАЛНИ КОРЕЛАТИ СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ)
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 -  2014 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (Адаптација инструм. за процену когнитивног и афективног функционисања, прикупљање и обрада података)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑