Психологија

 • Опажање објеката
  Визуелна пажња
  Визуелна меморија
  Експериментална методологија психолошких истраживања
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МИКРОГЕНЕТИЧКА АНАЛИЗА ПЕРЦЕПЦИЈЕ АМОДАЛНИХ КОНТУРА)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ ЧИНИОЦИ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ИЛУЗОРНИХ КОНТУРА)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2001 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА I)
 • 2002 -  Друштво психолога Србија  (чланство)
 • 2005 -  Фундаменталне психичке функције
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑