Историја

Курс:
Пропаганда у 20. веку (осн.)
У оквиру предмета: Пропаганда у 20. веку
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је посвећен изучавању феномена пропаганде у 20. веку, када је она доживела свој највећи успон, захваљујући убрзаном развоју средстава масовних комуникација. Историја и употреба пропаганде биће праћени кроз анализу ратне пропаганде, пропаганде у тоталитарним друштвима, пропаганде као средства културне дипломатије, као и пропаганде на преласку из 20. у 21. век. Паралелно ће бити посматрано како пропаганду користе демократска, а како тоталитарна друштва, као и који су механизми којима се пропаганда шири и на који начин она утиче на формирање јавног мњења. У оквиру курса, пропаганда ће највише бити проучавана кроз аудио-визуелне изворе, пре свих кроз филм.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са механизмима пропаганде у 20. веку и разумевање пропаганде у ширем друштвено-историјском контексту. Циљ курса је да студенти разумеју како се мењала пропаганда у 20. веку, да сместе одређене пропагандне обрасце у шири друштвено-историјски контекст, али и да боље разумеју на који начин пропаганда утиче на појединца, друштво и међународне односе.
Предуслови за полагање: Курс је намењен студентима 4. године уписаним на Одељење за историју, или на друга одељења Филозофског факултета, у договору с предавачем. Знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавање, вежбе, консултације
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, писање семинарског рада и активно учешће на вежбама
Начин оцењивања рада и резултата: Активност на вежбама (дискусије) – 20%; Семинарски рад – 30%; Усмени испит – 50%
План курса:

1. недеља
предавање - Пропаганда – историјат, значај, развој, механизми, институције

1. недеља
вежбе - Упознавање са садржајима и циљевима курса
Упознавање са садржајима и циљевима курса, с обавезама студената и стручном литературом и изворима

2. недеља
предавање - Успон пропаганде у Првом светском рату

2. недеља
вежбе - Анализа филма Мала Американка (1917) и анализа ратних плаката

3. недеља
предавање - Совјетска пропаганда

3. недеља
вежбе - Анализа филма Октобар (1927)

4. недеља
предавање - Нацистичка пропаганда

4. недеља
вежбе - Анализа филма Тријумф воље (1935)

5. недеља
предавање - Нацизам и антисемитска пропаганда

5. недеља
вежбе - Анализа филма Вечити Јеврејин (1940) и анализа пропагандних плаката

6. недеља
предавање - Пропаганда у Другом светском рату (савезничка пропаганда)

6. недеља
вежбе - Анализа серијала Why We fight и Дизнијевих анимираних филмова

7. недеља
предавање - Пропаганда у Другом светском рату (немачка и јапанска пропаганда)

7. недеља
вежбе - Анализа филма Победа на Западу (1941) и ратних плаката

8. недеља
предавање - Холивуд и пропаганда

8. недеља
вежбе - Анализа филмова Ниночка (1939), Велики диктатор (1940), Казабланка (1942)

9. недеља
предавање - Уметност и пропаганда

9. недеља
вежбе - Анализа сликарских дела и праваца
Анализа сликарских дела и праваца (соцреализам, нацистичка уметност, апстрактни експресионизам)

10. недеља
предавање - Хладноратовска пропаганда (америчка пропаганда)

10. недеља
вежбе - Анализа кратких пропагандних филмова и плаката

11. недеља
предавање - Хладноратовска пропаганда (совјетска пропаганда)
Анализа кратких пропагандних филмова и плаката

12. недеља
предавање - Ратна пропаганда данас (од Вијетнама до Ирака)

12. недеља
вежбе - Упоредна анализа филмова
упоредна анализа филмова Obsession: Radical Islam's War Against the West (2005) и Fahrenheit 9/11 (2004)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Philip M. Taylor, Munitions of Mind. A History of Propaganda from Ancient World to the Present Day, Manchester University Press 2003, poglavlja V I VI (str. 173-325)
2. David Welch, The Third Reich, Politics and Propaganda, London-New York 2002. (str. 8-159)
3. Darko Tadić, Propagandni film, Beograd 2009.
Општа допунска литература
1. N. J. Cull, D. Culbert, D. Welch, Propaganda and Mass Persuasion. A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present, Santa Barbara 2003.
2. D. Tadić, Propaganda, Beograd 2005.
3. W. Lippmann, Public Opinion, 1922.
4. E. Bernays, Propaganda, New York 1928.
5. Dž. Orvel, 1984, Београд 1984.
6. A. Axelrod, Selling the Great War. The Making of American Propaganda, Palgrave Macmillan 2009.
7. L. Midkiff DeBauch, Reel Patriotism. The Movies and World War I, The University of Wisconsin Press, 1997.
8. Mira i Antonji Lim, Najvažnija umetnost. Istočnoevropski film u dvadesetom veku, Beograd 2006.
9. David Gillespie, Early Soviet Cinema. Innovation, Ideology and Propaganda, London 2000.
10. Z. Krakauer, Od Kaligarija do Hitlera. Psihološka istorija nemačkog filma, Beograd 1997.
11. A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, London 2005.
12. Tony Shaw, Hollywood’s Cold War, Edinburgh University Press, 2007.
13. T. Tatomirović, Musolinijev mikrofon. Radio propaganda fašističke Italije, Beograd 2011.
14. Tim Jon Semmerling, „Evil“ Arabs in American Popular Film. Orientalist Fear, University of Texas Press, 2006.
15. A. Mitrović, Angažovano i lepo. Umetnost u razdoblju svetskih ratova (1914-1945), Beograd 1983.
16. T. Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century, London 1997.
Изабрана филмографија:
1. Рађање нације (1915), р. Дејвид Грифит
2. Мала Американка (1917), р. Сесил Де Мил
3. Октобар (1927), р. Сергеј Ејзенштајн
4. Тријумф воље (1935), р. Лени Рифенштал
5. Вечити Јеврејин (1940), р. Фриц Хиплер
6. Победа на Западу (1941)
7. Ниночка (1939), р. Ернст Лубич
8. Велики диктатор (1940), р. Чарли Чаплин
9. Казабланка (1942), р. Мајкл Кертис
10. Серијал Why We Fight (1942-1945), р. Френк Капра
11. Дизнијева ратна продукција
12. Capitalism (1948), Make My Freedom (1948), Are You Ready for Service (1951), Our Cities Must Fight (1951), Communism (1952), Duck and Cover (1951), Survival under Atomic Attack (1951)
13. Анимирана совјетска пропаганда
14. Obsession: Radical Islam's War Against the West (2005), р. Вејн Копинг
15. Fahrenheit 9/11 (2004), р. Мајкл Мур
↑↑↑