Историја

 • Рана модерна историја

  Војна историја

  Историја институција и административних елита

  Изградња модерне државе у централној Европи

  Историја менталитета, приватног живота, урбане и руралне свакодневице и животних услова, структура градских и сеоских насеља, историја демографије и заразних болести
 • 2015 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2009 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2016 - научни сарадник - Историјски институт у Београду
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2017 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2012 -  Научно друштво за историју здравствене културе (члан)  (чланство)
 • 2013 -  Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae (технички секретар)  (чланство)
 • 2017 -  Модернизација западног Балкана
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • 2013 -  2017 - COST Action IS1301 - New Communities of Interpretation
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • 2014 -  2016 - COST Action TU1203: Crime Prevention through Urban Design and Planning
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • 2018 -  2019 - The Small Power, International Dinamics and Internal Politics: Portugal and Serbia (1878-1926/1929). A Parallel Study
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑