Историја

 • 2000 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
  (тема: "Млетачки епископи Котора (1420-1513)")
 • 2014 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет, Нови Сад
  (тема: "БЕНЕДИКТИНЦИ НА ПОДРУЧЈУ БАРСКЕ МИТРОПОЛИЈЕ И КОТОРСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ (9. СТОЛЕЋЕ-1571)")
 • 2020 - виши научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2014 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2013 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑