Историја

 • Историја Византије
  Византијско иконоборство
  Историја књижевности у Византији
  Византијска историографија
  Србија и Византија (12 - 14. век)
 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2014 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ВИЗАНТОЛОГИЈА)
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ВИЗАТОЛОГИЈА)
 • 2017 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2013 - истраживач-сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
 • 2015 -  Византијско царство у доба Палеолога (13-15 век)
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (циклус предавања)
 • 2011 -  Хришћанска култура на Балкану у средњем веку. Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века (177015)
  Филозофски факултет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑