Историја

  • 2004 - основне студије - Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу
  • 2012 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2019 - виши научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
  • 2014 - научни сарадник - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: хуманистичке науке - историја)
↑↑↑