Историја

 • Istorija srpskog naroda u 19. i poc. 20. veka
 • 1974 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1978 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАМЕСНИШТВО ПРВЕ ВЛАДЕ КНЕЗА МИХАИЛА (1839-1840))
 • 1985 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КНЕЖЕВИНА СРБИЈА (1830-1839))
 • (1988 - 2000) Институт Славјановеденија и балканистики АН СССР (Москва)
 • (1980 - 1900) Историческиј факултет, Московскиј Государствениј университет Россија, Москва
 • (1977 - 1900) Haus-hoff und Staats Arhiv, Wiev
 • 1996 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 1990 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ У НОВОМ ВЕКУ)
 • 1985 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 1975 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ НОВОГ ВЕКА)
 • 1996 -  1999 -  Istorija srpskog naroda u 19. veku
  Filozofski fakultet, Novi Sad, Republika Srbija (предавање по позиву)
 • 2003 -  2004 -  Istorija srpskog naroda u Novom veku
  Filozofski fakultet, Istocno Sarajevo, Republika Srpska (предавање по позиву)
 • 2005 -  Institut za savremenu istoriju, Beograd  (UO, ISI)
 • 1984 -  1995 - Beograd  (Predsednik Drustva istoricara)
 • 2003 -  2006 - "Korenii", Istorijski arhiv Jagodina  (чланство)
 • 1978 -  1985 - "IG", Filozofski fakultet, Beograd  (чланство)
 • 1994 -  "IČ", Istorijski institut, Beograd  (чланство)
 • 2010 -  Rukovodilac Centra za srpske studije, Filozofski fakultet, Beograd  (чланство)
 • 2010 -  Glavni i odgovorni urednik časopisa Srpske studije  (чланство)
 • 2003 -  2007 - Tursko i austrougarsko nasledje u Srbiji od 16. do 20. veka
  Filozofski fakultet (rukovodilac)
 • 2007 -  Drustvene institucije srpskog naroda od 16. do 20. veka. Kontinuitet - diskontinuitet
  Filozofski fakultet (rukovodilac)
 • 2011 -  Srpska nacija - integrativni i dezintegrativni procesi
  Filozofski fakultet (rukovodilac)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑