Историја

 • Модернизацијски процеси у Југославији
 • Културна и друштвена историја Југославије у 20. веку
 • Југословенско-амерички односи
 • Америчке студије
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ,ЕВРОПСКО У КУЛТУРИ БЕОГРАДСКОГ ГРАЂАНСТВА 1918-1941)
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АМЕРИКАНИЗАЦИЈА У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ 60-их)
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2005 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
 • 2005 -  Belgrade - Patriarchal Town or Modern City
  School of Slavonic and East-European Studies (London), Лондон, Велика Британија (предавање по позиву)
 • 2006 -  Slika Slovenaca u rubrici "Odjeci i reagovanja" 1988-1991
  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti , Ljubljana, Slovenija (предавање по позиву)
 • 2005 -  Polemika oko podizanja Meštrovićevog "Pobednika", Emancipacija žena u međuratnom Beogradu
  Centar za ženske studije, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2010 -  2010 -  1. The Balkans - Images and Stereotypes 2. Yugoslavia and the Wars of the 1990s
  Arteveldehogeschool, University of Ghent, Gent, Belgija (предавање по позиву)
 • 2006 -  Годишњак за друштвену историју (члан редакције)  (чланство)
 • 1998 -  Удружење за друштвену историју  (чланство)
 • 2005 -  2013 - Педагошки музеј, Београд  (Председница Управног одбора)
 • 2013 -  Дом омладине Београд  (Члан Управног одброра)
 • 2013 -  Европски покрет у Србији  (члан Форума за културу )
 • 2003 -  2005 - Srpski faktor i raspad Jugoslavije (uzroci i posledice)
  Institut za noviju istoriju Srbije
 • 2006 -  2010 - Jugoslavija i izazovi Hladnog rata 1945-1989/1990
  Filozofski fakultet
 • 2004 -  2008 - Ordinary People in Extraordinary Country - Everydaylife in Bosnia, Croatia and Serbia 1945-1990
  EUROCLIO
 • 2011 -  2014 - Physical Violence and State Legitimacy in Late Socialism
  Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
 • 2011 -  2014 - Традиција и трансформација: Историјско наслеђе и национални идентитет у Србији
  Институт за новију историју Србије
 • 2013 -  2013 - Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch
  Humboldt-Universität zu Berlin, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Sarajevu
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑