Етнологија и антропологија

Методологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑