Педагогија

  • 2005 - одбрана докторске дисертације - Универзитет у Београду, Филозофски факултет
    (тема: Античка Атина као друштво учења)
  • 1986 - основне студије - Филозофски факултет, Београд
  • 2001 - магистарске студије - Филозофски факултет, Београд
  • 2006 - доцент - Универзитет у Београду Факултет безбедности, од 1989. године
    (ужа научна област: Педагошко-андрагошке и методичке науке)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑