Класичне науке

Латински језички варијетети покласичног и позног периода
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑