Класичне науке

 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТЕРМИНИ THEOS И PSYCHE КОД ЈОНСКИХ ФИЛОЗОФА ПРИРОДЕ. ИСТОРИЈАТ,КОМПАРАТИВНА И СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Решење о нострификацији од 20.09.2012.)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ГРЧКА ЛИНГВИСТИКА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ГРЧКИ ЈЕЗИК)
 • 2013 -  Логичко-методолошки основи науке и метафизике
  Филозофски факултет, Београд
↑↑↑