Класичне науке

 • класична археологија Грчке
  теоријска археологија
  гвоздено доба Балкана и Европе
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИМПОРТ ГРЧКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЛЕ ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА ТОКОМ VI И V ВЕКА СТАРЕ ЕРЕ)
 • 1998 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТАРИЈЕ ГВОЗДЕНО ДОБА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА И ГРЧКИ СВЕТ-КУЛТУРНИ КОНТАКТИ И ПРОМЕНЕ У КУЛТУРИ)
 • (2000 - 2001) Department of Archaeology, Durham University, Great Britain
 • (1991 - 1992) British Archaeological School, Athens, Greece
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2008 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1998 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1990 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 1986 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2007 -  Belgrade Topography of Leisure/Pleasure
  University College London, London, Velika Britanija (предавање по позиву)
 • 2002 -  The Central Balkan Attitude Towards Classical Heritage
  University College London, London, Velika Britanija (предавање по позиву)
 • 2001 -  Janus on the Bridge
  Department of Archaeology, Durham University, Darem, Velika Britanija (предавање по позиву)
 • 1999 -  Princely Graves of the Central Balkan Early Iron Age
  Department of Archaeology, Durham University, Darem, Velika Britanija (предавање по позиву)
 • 1999 -  Kinship in the Early Iron Age of the Cenral Balkans
  Department of Archaeology, University of Cambridge, Kembridž, Velika Britanija (предавање по позиву)
 • 1991 -  Import grčkog materijala na tle Centralnog Balkana
  Filozofski fakultet, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, Slovenija (предавање по позиву)
 • 1998 -  2002 -  Студије материјалне културе
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2003 -  Balkan Cultural Identities: From Multiple Antiquities To Multiplex Modernity
  Ohrid Summer University, Ohrid, Macedonia (циклус предавања)
 • 1999 -  2002 - Алтернативна академска образовна мрежа, Београд  (подпредседник Управног одбора)
 • 1993 -  European Association of Archaeologists  (чланство)
 • 2008 -  European Journal of Archaeology  (Editorial Board Member)
 • 2010 -  Археолошки институт, Београд  (члан Управног одбора)
 • 2001 -  2005 - Модели културне размене у палеобалканским друштвима
  Филозофски Факултет, Београд (сарадник на пројекту)
 • 2005 -  2010 - Интеркултурна размена у палеобалканским друштвима
  Филозофски факултет, Београд (руководилац)
 • 2011 -  Археолошка култура и идентитет на централном Балкану
  Филозофски факултет, Београд  (сарадник)
 • 2012 -  Curriculum reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina, TEMPUS Project
  University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (external expert, quality assessment)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑