Историја уметности

Курс:
Општа историја уметности средњег века (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе средњег века, од XI до XV века. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронске базе података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима уметности средњег века, настале у Византији и земљама Византијског комонвелта као и на тлу западне Европе. Представљање идејних основа, програма, иконографских и стилских одлика уметничких дела.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра на предавањима и вежбама, уз одговарајућу визуелну подршку и могућност теренске праксе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Упознавање са просторно-временским оквирима,основним проблемима,методом рада и литературом

1. недеља
вежбе - Уводна разматрања
Упознавање са визуелним материјалом и литературом

2. недеља
предавање - Уметност западне Европе XI и XII века 1
Упознавање са оквирима настанка манастира Клини и основним одликама програма и визуелног идентитета клинијевских манастира у данашњој Француској и Шпанији, те бенедиктинских манастира у Италији. Развој царске уметности под династијом Салијеваца те владарске уметности норманских владара Енглеске.

2. недеља
вежбе - Уметност западне Европе XI и XII века 1
Анализа текста хроника Раула Глабера и Лава од Остије. Анализа програма декорације, иконографије и стила клинијевских цркава (Клини, Отен, Везлеј), манастира Монте Касино, цркве Сант Анђело ин Формис, задужбине немачких царева у Шпајеру, норманских задужбина у Каену, Дараму и Лондону

3. недеља
предавање - Уметност западне Европе XI и XII века 2
Разматрање програма декорације ходочасничких цркава на путу за Компостелу те уметности цистерцитског реда

3. недеља
вежбе - Уметност западне Европе XI и XII века 2
Анализа програма, иконографије и стила фасада и портала ходочасничких цркава (Св. Мартин у Туру, Сен Сернен у Тулузу, Сантјаго де Компостела и др), опатијских цркава у Ситоу и Клервоу. Анализа текстова Бернара од Клервоа

4. недеља
предавање - Уметност западне Европе XI и XII века 3
Принципи формирања визуелног идентитета моћних градова на тлу северне и централне Италије, ренесанса XII века, антикизирајући стил у уметности XII века

4. недеља
вежбе - Уметност западне Европе XI и XII века 3
Анализа програма скулпторалне декорације катедрале у Модени као и писаних извора који сведоче о процесу њеног подизања

5. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Комнина 1
Представљање оквира за разумевање византијске уметности у доба династије Комнина. Литургија, црквена поезија, богослужбени текстови и уметност. Развој програма декорације и иконографске одлике сакралне уметности.

5. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Комнина 1
Анализа развоја програма декорације византијске цркве XI и XII века на примерима Свете Софије Охридске, Неа Мони на Хиосу, Дафни и др.

6. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Комнина 2
Уметност у Цариграду у доба Комнина

6. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Комнина 2
Стилска и иконографска анализа носећих споменика Цариграда у доба династије Комнина.

7. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Комнина 3
Сликарство цркве Светог Пантелејмона у Нерезима.

7. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Комнина 3
Анализа иконографије и стила цркве Светог Пантелејмона у Нерезима.

8. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Комнина 4
Византијски иконопис, илуминирани рукописи и реликвијари XI и XII века

8. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Комнина 4
Анализа иконографије и стила иконописа, илуминираних рукописа и реликвијара XI и XII века.

9. недеља
предавање - Византијски комонвелт у доба Комнина
Уметност настала у земљама Византијског комонвелта у XI и XII веку (Кијевско-владимирска Русија, Јерменија, Грузија)

9. недеља
вежбе - Византијски комонвелт у доба Комнина
Анализа носећих споменика уметности византијског комонвелта XI и XII века са посебним нагласком на уметност Кијевско-владимирске Русије, Јерменије и Грузије.

10. недеља
предавање - Сусрет западне Европе и медитеранског света
Уметност на тлу јужне Италије и Сицилије под влашћу Нормана и династије Штауфоваца, Венеција и обнова базилике Светог Марка, Света земља и источни Медитеран под крсташком влашћу

10. недеља
вежбе - Сусрет западне Европе и медитеранског света
Анализа иконографије и стила носећих споменика насталих на тлу јужне Италије и Сицилије под влашћу Нормана и династије Штауфоваца, потом Венеције и обнове базилике Светог Марка, Свете земље и источног Медитерана под крсташком влашћу.

11. недеља
предавање - Opus francigenum
Опат Сиже и обнова опатије Сен Дени, настанак готике

11. недеља
вежбе - Opus francigenum
Анализа нових техничких достигнућа и стилских карактеристика опатије Сен Дени насталих у време обнове опата Сижеа. Главне карактеристике готичке уметности биће посебно обрађене уз пропратни визуелни материјал

12. недеља
предавање - Рана готика у Француској и Енглеској
Програм декорације Краљевског портала у Шартру, цркве прве половине XII века у Ил де Франсу, централно место маријанске тематике у програму декорације, развој иконографије, стилске одлике. Ширење готике и катедрала у Кентерберију

12. недеља
вежбе - Рана готика у Француској и Енглеској
Анализа раноготичког стила и иконографије програма декорације Краљевског портала у Шартру, чије централно место заузима маријанска тематика у програму декорације. Посебан осврт на ширење готичке уметности у Енглеску на примеру катедрале у Кентерберију.

13. недеља
предавање - Уметност око 1200. године
Сличности у програму, иконографији и визуелном језику уметности западне Европе и византијског света око 1200. године

13. недеља
вежбе - Уметност око 1200. године
Анализа иконографије и стила у смислу сличности у програму, иконографији и визуелном језику уметности западне Европе и византијског света око 1200. године.

14. недеља
предавање - Византијска уметност XIII века
Токови у уметничком стваралашву и главни споменици Епирске деспотовине,Никејског царства и Трапезунтског царства

14. недеља
вежбе - Византијска уметност XIII века
Посебним освртом на токове у уметничком стваралашву главних споменика Епирске деспотовине,Никејског царства и Трапезунтског царства анализираће се посебне карактеристике византијске уметности XIII века.

15. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Палеолога 1
Уметност у Цариграду од 1261. до 1453. године, задужбине владара из династије Палеога и високих званичника Царства

15. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Палеолога 1
Анализа главних токова у уметности династије Палеолога у Цариграду у временском оквиру од 1261. до 1453. године, са посебним освртом на главне задужбине владара истоимене династије и високих званичника Царства.

16. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Палеолога 2
Обнова манастира Христа Хоре под ктиторством Теодора Метохита и разматрање програма декорације, иконографије и стила фреско живописа и мозаика

16. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Палеолога 2
Анализа иконографије и стила уметности (фреско живописа и мозаика) манастира Христа Хоре настале под ктиторством Теодора Метохита.

17. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Палеолога 3
Уметност у Солуну и Мистри од XIII до XV века

17. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Палеолога 3
Иконографска и стилска анализа носећих споменика насталих у Солуну и Мистри у периоду од XIII до XV века.

18. недеља
предавање - Византијска уметност у доба Палеолога 4
Византијски иконопис, илуминирани рукописи, реликвијари и остали предмети богослужбене намене из времена династије Палеолога

18. недеља
вежбе - Византијска уметност у доба Палеолога 4
Анализа стила и иконографије византијских иконописа, илуминираних рукописа, реликвијара и осталих предмета богослужбене намене из времена династије Палеолога.

19. недеља
предавање - Византијски комонвелт у доба Палеолога
Уметност настала у земљама Византијског комонвелта у време династије Палеолога, уметност Другог бугарског царства и Московске кнежевине

19. недеља
вежбе - Византијски комонвелт у доба Палеолога
Анализа главних споменика насталих у земљама Византијског комонвелта у време династије Палеолога, Другог бугарског царства и Московске кнежевине са посебним акцентом на стилске и иконографске карактеристике.

20. недеља
предавање - Уметност зреле готике
Формирање универзалних програма декорације у служби тријумфујуће цркве у време IV Латеранског концила, готика и схоластика, Париз у доба Луја IX Светог, рецепција француских предложака и локална традиција - Енглеска у време Хенрија III и Свето римско царсво у доба Хенрика VI и Фридриха II

20. недеља
вежбе - Уметност зреле готике
Стилска и иконографска анализа формираних универзалних програма декорације у служби тријумфујуће цркве у време IV Латеранског концила, готика и схоластика, Париз у доба Луја IX Светог, рецепција француских предложака и локална традиција - Енглеска у време Хенрија III и Свето римско царство у доба Хенрика VI и Фридриха II са примерима најзначајнијих споменика тог доба.

21. недеља
предавање - Уметност у Италији у XIII и XIV веку
Dugento и trecento у Италији, активности проповедничких редова и реторика и поетика слике, уметници фирентинске и сијенске школе са посебним освртом на делатност Ђота и Дуча

21. недеља
вежбе - Уметност у Италији у XIII и XIV века
Анализа појмова duocento и trecento у Италији, уз посебан осврт на активности проповедничких редова и реторика и поетика слике ради лакшег разумевања токова у уметности. Главни представници фирентинске и сијенске сликарске школе, са најзначајнијим делима, Ђото и Дучо, биће обухваћени са посебном пажњом.

22. недеља
предавање - Уметност западне Европе XIV и XV века
Реторика и поетика уметности позне готике у контексту Црне смрти, Стогодишњег рата, приватне побожности, мистицизма. Појава нових тема и/или нове иконографије у сакралној уметности.

22. недеља
вежбе - Уметност западне Европе у XIV и XV века
Анализа реторике и поетике уметности позне готике у контексту Црне смрти, Стогодишњег рата, приватне побожности, мистицизма што условљава појаву нових тема и/или нове иконографије у сакралној уметности, са најзначајнијим примерима визуелне уметности.

23. недеља
предавање - Интернационална готика
Уметност европских дворова XIV и XV века, дела Симона Мартинија, браће из Лимбурга, мајстора Теодориха, Клауса Слутера

23. недеља
вежбе - Интернационална готика
Анализа главних културних и уметничких токова европских дворова XIV и XV века, и дела Симона Мартинија, браће из Лимбурга, мајстора Теодориха, Клауса Слутера који припадају уметности такозване интернационалне готике.

24. недеља
предавање - Уметност позног средњег века
Ранонизоземско сликарство, олтарски полиптиси XV-XVI века у немачким земљама,од Ван Ајка до Тилмана Рименшнајдера

24. недеља
вежбе - Уметност позног средњег века
Иконографска и стилска анализа ранонизоземског сликарства браће Ван Ајк, Роберта Кампена и др. Посебна пажња биће усмерена на стилски развој олтарских полиптиха XV-XVI века у немачким земљама са визуелним примерима најзначајнијих дела Тилмана Рименшнајдера, Вајт Штоса и др.

25. недеља
предавање - Сумрак Византије и Византија после Византије
Византијска уметност XV века и поствизантијска уметност

25. недеља
вежбе - Сумрак Византије и Византија после Византије
Посебан осврт биће на византијску уметност XV века као и поствизантијску уметност са нагласком на најзначајнија дела и уметнике тог доба.

26. недеља
предавање - Закључна разматрања
Преглед градива везаног за силабус

26. недеља
вежбе - Закључна разматрања
Анализа уметности и најзначајнијих уметника градива обухваћеног силабусом.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 145-217.
Ж. Диби, Уметност и друштво у средњем веку, Београд 2001.
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004, 87-188.
Romanesque, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997, 7-17.
Gothic, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997, 7-17.
V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
Општа допунска литература
Ј. Ердељан, Изабрана места: конструисање Нових Јерусалима код православних Словена, Београд 2013.
J. Erdeljan, Balkan i Mediteran: kulturni transfer i vizuelna kultura u srednjovekovno i rano moderno doba, Beograd 2019.
J. Erdeljan, Mediteran i drugi svetovi: pitanja vizuelne kulture, XI-XIII vek, Beograd 2015.
H. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton Univesrity Press 1992.
Byzantium: Faith and Power (1261-1557), ed. C. H. Evans, Yale University Press 2004.
Glory of Byzantium, ed. H. C. Evans, H. N. Abrams 2000.
J. Le Goff, Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope, Beograd 1974.
J. Huizinga, Jesen srednjeg veka, Novi Sad 1974.
C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, University of Toronto Press 1986.
O. Demus, Byzantine Art and the West, New York University Press 1970.
Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures, ed. E. Panofsky, G. Panofsky-Soergel, Princeton University Press 1979.
O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, ACLS Humanities E-Book, 2008.
↑↑↑