Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Проблем дефинисања предмета проучавања
Др Предраг Драгојевић: Проблем дефинисања предмета проучавања

2. недеља
предавање - Проблем дефинисања предмета проучавања
Др Предраг Драгојевић: Проблем дефинисања предмета проучавања

3. недеља
предавање - Архив као извор за изучавање историје уметности
Др Б.Тодић: Архив као извор за изучавање историје уметности

4. недеља
предавање - Документарност уметничке баштине
Др Драган Булатовић, Документарност уметничке баштине

5. недеља
предавање - Методологија проучавања архитектуре средњег века
проф. др М. Шупут, доц. др И. Стевовић - Методологија проучавања архитектуре средњег века

6. недеља
предавање - Нове технологије и студије византијске уметности
Др М. Марковић - Нове технологије и студије византијске уметности

7. недеља
предавање - Нове технологије и студије византијске уметности
Др М. Марковић - Нове технологије и студије византијске уметности

8. недеља
предавање - Методологија уметности и визуелне културе новог века 1
Др М. Тимотијевић - Методологија уметности и визуелне културе новог века 1

9. недеља
предавање - Методологија уметности и визуелне културе новог века 2
Н. Макуљевић - Методологија уметности и визуелне културе новог века 2

10. недеља
предавање - Методологија проучавања архитектуре новог и савременог доба
др А. Кадијевић - Методологија проучавања архитектуре новог и савременог доба

11. недеља
предавање - Историја модерне уметности и нова историја уметности
Др Л. Мереник - Историја модерне уметности и нова историја уметности

12. недеља
предавање - Закључна разматрања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Art of Art History, ed. by D. Preziosi, Oxford History of Art, Oxford University Press, London 1998.
C. Mango, Byzantine Architecture, London 1986.
Ž. Dibi, Vreme katedrala. Umetnost i društvo 980-1420, Beograd 1989.
Nedogled Ikarije. Antologija metodološke građe (prir. M. Nedeljković), Kragujevac 2000.
The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, ed. by M. F. Zimmermann, Sterling and Francine Clark Art Institute: 2003.
Art History, Aesthetics, Visual Studies, ed. by M. A. Holly- K. Moxey, Sterling and Francine Clark Art Institute: 2002.
P. Dragojević, Politics and Culture. Concept of Art as a Social Weapon in Yugoslavia and Serbia, zbornik Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije, I, sv. 3, Požarevac: Istorijski arhiv 2006, 149-172
Art in Modern Culture, ed. by F. Frascina & J. Harris, Phaidon, London 1995.
Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies (London, 21-26 August 2006), Vol. II: Abstracts of Panel Papers, Aldershot 2006, 91-113 (tekstovi: A. Berger, Die BZ-Bibliographie als Datenbank
L. Shaner, Byzantium on the web: renovation and reworking of the Dumbarton Oaks website
J. Smedley, Academic publishing on Byzantium
V. Foskolou, Byzantium on the web: new technologies at the service of museums and educational institutions for the presentation of Byzantine culture
T. Gregory, Teaching Byzantine history online: reaching new generations of students
D. Smythe, The role of the computer and internet in teaching and researching Byzantium
S. Lazaris, Etudes byzantines et Internet
M. Jeffreys, Prosopography and the internet: new possibilities
T. Pratsch, Prosopographical Index of the Byzantine Empire
I.Maroević, “Dokumentacija spomenika kulture kao dio informacijskog sustava – principi I metode”, Sadašnjost baštine, Zagreb 1986, 260-290
В. Ј. Ђурић, Дубровачка сликарска школа, Београд 1963.
Општа допунска литература
О. Микић, Српско сликарство 18-20. Века. Одабране студије, Нови Сад 2005, 33-49, 55-57, 78-82
Wojciech Gluzinski, “Muzeum a dokumentacija”, u: U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, 293-318 (prevod na srpski će se nalaziti u “rideru”)
↑↑↑