Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni čas
Na uvodnom času studenti se upoznaju sa materijom koja se obradjuje na predmetu.

2. недеља
предавање - Definisanje istorije umetnosti kao nauke I
Na času se obradjuje problematika istorije umetnosti kao naučne discipline. Preispituje se stavovi o odnosu istorije umetnosti i drugih nauka i ističe njen položaj kao humanističke nauke.

3. недеља
предавање - Definisanje istorije umetnosti kao nauke II
Na času se obradjuje problematika istorije umetnosti kao naučne discipline. Preispituje se stavovi o odnosu istorije umetnosti i drugih nauka i ističe njen položaj kao humanističke nauke.

4. недеља
предавање - Strategija naučnog proučavanja istorije umetnosti novog veka I
Istraživački centri I Na času se proučavaju najznačajniji centri za istraživanjeumetnosti novog veka. Prati se njihov razvoj od tridesetih godina XX veka do danas.

5. недеља
предавање - Strategija naučnog proučavanja istorije umetnosti novog veka II
Istraživački centri II Na času se proučavaju najznačajniji centri za istraživanje umetnosti novog veka. Prati se njihov razvoj od tridesetih godina XX veka do danas.

6. недеља
предавање - Strategija naučnog proučavanja istorije umetnosti novog veka III
Naučne mreže i projekti I Na času se proučavaju vidovi povezivanja naučnih centara i naučnika, kao jedna od najvažnijih karakteristika savremene nauke.

7. недеља
предавање - Strategija naučnog proučavanja istorije umetnosti novog veka IV
Naučne mreže i projekti II Na času se proučavaju vidovi povezivanja naučnih centara i naučnika, kao jedna od najvažnijih karakteristika savremene nauke.

8. недеља
предавање - Istorije umetnosti kao nauka u državnom sistemu Srbije
Na času se proučava pozicija istorije umetnosti novog veka kao nauke u državi Srbiji. Njeno stanje, aktuelni projekti i perspektive.

9. недеља
предавање - Istorija umetnosti kao nauka u regionu - jugoistočnoj Evropi
Na času se proučava pozicija istorije umetnosti novog veka kao nauke u regionu jugoistočne Evrope. Njeno stanje, aktuelni projekti i perspektive.

10. недеља
предавање - Istorije umetnosti kao nauka u evropskom kontekstu I
Na času se proučava istorija umetnosti u sistemu evropske nauke i njen status u naučnom sistemu Evropske unije.

11. недеља
предавање - Istorije umetnosti kao nauka u evropskom kontekstu II
Na času se proučava istorija umetnosti u sistemu evropske nauke i njen status u naučnom sistemu Evropske unije.

12. недеља
предавање - Istorija umetnosti i globalizacija I
Na času se proučava istorija umetnosti u vreme globalizacije. Savremene globalne tendencije povezivanja istorije umetnosti kao nauke sa različitih kontinenata.

13. недеља
предавање - Istorija umetnosti i globalizacija II
Na času se proučava istorija umetnosti u vreme globalizacije. Savremene globalne tendencije povezivanja istorije umetnosti kao nauke sa različitih kontinenata.

14. недеља
предавање - Zaključni čas
Na času se sagledava gradivo obradjeno tokom prethodnih časova i usvajaju zaključci o položaju i perspektivima istorije umetnosti kao nauke.

15. недеља
предавање - Zaključni čas-priprema za ispit
Na času se odvija priprema za ispit i pružaju konkretna uputstva za uspešno polaganje predmeta.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Habermas, Saznanje i interes, Beograd 1975.
H. Locher, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950, Wilhelm FinkVerlag: München 2001.
The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, ed. by M. F. Zimmermann, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003.
↑↑↑