Историја уметности

 • Римска војска у Илирику
  Историја старог Рима
  Латинска епиграфика
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАСЕЉАВАЊЕ ВЕТЕРАНА У БАЛКАНСКИМ ПРОВИНЦИЈАМА У ДОБА РИМСКОГ ЦАРСТВА)
 • 2007 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РИМСКА ВОЈСКА У ПРОВИНЦИЈАМА ДАЛМАЦИЈИ,ПАНОНИЈИ И МЕЗИЈИ: ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ДРУШТВЕНЕ ИСТОРИЈЕ)
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТРИЈА РИМА)
 • 2001 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1999 -  2001 -  Општа историја старог вијека
  Филозофски факултет у Српском Сарајеву, Пале, Република Српска (гостујући професор)
 • 2010 -  Историја старог Рима Античка Грчка и хеленизам Историја старог истока
  Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска (гостујући професор)
 • 2009 -  Друштво за античке студије Србије  (чланство)
 • 2010 -  2012 - Друштво за античке студије Србије  (Члан Надзорног одбора)
 • 2013 -  Друштво за античке студије Србије  (Члан Управног одбора)
 • 2003 -  2005 - Антички натписи на тлу Србије и суседних земаља
  Министарство за науку и технологију републике Србије
 • 2003 -  2005 - Друштво и институције централног Балкана у античко доба
  Министарство за науку и технологију републике Србије
 • 2006 -  2010 - Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области током хеленстичког и римског периода
  Министарство за науку републике Србије
 • 2006 -  2007 - Stone Use in Roman Towns: Resources, Transport, Products and Clients – case study Sirmium
  Филозофски факултет, Љубљаана
 • 2011 -  Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑