Историја уметности

 • теоријска археологија
  историја идеја у археологији
 • 2009 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2021 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2013 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2013 - асистент - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2013 -  European Association of Archaeologists (чланство)  (чланство)
 • 2010 -  2011 - Интеркултурна комуникација у палеобалканским друштвима
  Филозофски факултет у Београду (истраживач)
 • 2011 -  Археолошка култура и идентитет на западном Балкану
  Филозофски факултет у Београду (истраживач)
↑↑↑