Историја уметности

 • Међународни односи средњовековне Србије
  Установе државе Немањића
  Средњовековна дипломатика
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДИПЛОМАТИЈА ДРЖАВЕ НЕНАЊИЋА)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2008 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2006 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2006 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ)
 • 2012 -  Општа историја раног средњег века
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Општа историја позног средњег века
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Помоћне историјске науке 1 и 2
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Западноевропски град у средњем веку
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2006 -  2010 - Србија и медитерански свет у позном средњем веку
  Историјски инстутут, Београд (истраживач)
 • 2006 -  2010 - Српска држава и друштво у изворима средњега века
  Филозофски факултет, Београд (истраживач)
 • 2011 -  Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура
  Балканолошки институт САНУ (истраживач)
 • 2011 -  Средњовековне српске земље (13–15. век): политички, привредни, друштвени и правни процеси
  Историјски институт, Београд (истраживач)
 • 2010 -  European Network on Archival Cooperation
  International Centre for Archival Research, Vienna, Austria (сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑