Историја уметности

 • Античка књижевност, Античка драма и театар, Грчка и римска поезија, Српска књижевност и њени грчки и римски узори
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТИПОЛОГИЈА СТАРИНСКЕ ДРАМЕ-АНТИЧКИ РАЗВОЈ И НОВОВЕКОВНА РЕЦЕПЦИЈА )
 • 1999 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АНТИЧКИ МОТИВИ У ДРАМАМА ЈОВАНА ХРИСТИЋА И ВЕЛИМИРА ЛУКИЋА)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2000 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕГЛЕД АНТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНТИЧКА КЊИЖЕВНОСТ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕГЛЕД АНТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 2006 -  Античка и српска реторика
  Матица Српска, Нови Сад
↑↑↑