Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
21.01. у 10.00 ФДС

Етика
23.01. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
20.01. у 13.00 каб. 377

Филозофија науке
15.01. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
15.01. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
17.01. у 11.30 ФДС

Филозофија политике
22.01. у 13.00 сала 104

Онтологија
21.01. у 10.00 ФДС

Филозофија духа
21.01. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
16.01. у 14.00 каб. 377

Феноменологија
16.01. у 14.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
14.01. у 13.00 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
22.01. у 12.00 сала 101

Логика - писмени
13.01. у 12.00 сала 104

Логика - усмени
23.01. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
23.01. у 13.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
23.01. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
23.01. у 15.00 сала 103

Увод у проблеме политике
21.01. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
15.01. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
15.01. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
23.01. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
23.01. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
15.01. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
16.01. у 10.00 сала 101

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
21.01. у 10.00 ФДС

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
14.01. у 10.00 сала 308

Естетика II
21.01. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
13.01. у 12.00 сала 104

Математика (усмени)
23.01. у 12.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
16.01. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
17.01. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
22.01. у 13.00 сала 104

Увод у филозофију науке
15.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
16.01. у 10.00  15.01. у 10.00, сала 313 сала 312

Етика
23.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
20.01. у 12.00 сала 313Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
23.01. у 15.00 сала 103

Хјумова филозофија
15.01. у 15.00 сала 308

Филозофија простора
23.01. у 14.00 каб. 360

Теорија делања
15.01. у 14.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
23.01. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде (писмени испит)
23.01. у 13.00 каб. 376

Наука и рационалност
22.01. у 10.00 сала 308IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
17.01. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
22.01. у 13.00 сала 313

Филозофија науке 2
22.01. у 11.00 сала 308

Филозофија духа (писмени)
21.01. у 12.00 сала 310

Филозофија духа (усмени)
21.01. у 14.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
21.01. у 10.00 ФДС

Квајнова филозофија
16.01. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
23.01. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
16.01. у 14.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
16.01. у 12.00 сала 313

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2 (доц. др Воин Милевски)
15.01. у 15.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
13.01. у 12.00 сала 104

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
23.01. у 9.00 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
16.01. у 12.00 сала 313

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
15.01. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
16.01. у 10.00 сала 101

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
23.01. у 14.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
15.01. у 12.00 каб. 382

Филозофија психоанализе
16.01. у 14.00 каб. 377

Логика
23.01. у 12.00 сала 309

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
21.01. у 10.00 ФДС

Историја естетике
21.01. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
16.01. у 10.00  15.01. у 12.00, сала 313 сала 312

Мета-етика
23.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
23.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
21.01. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
21.01. у 13.00 каб. 376

Филозофија духа и когниције
21.01. у 16.00 каб. 353

Филозофија перцепције
23.01. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофија и психоанализа
16.01. у 14.00 каб. 377

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
15.01. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
23.01. у 15.00 каб. 353

Историја етике
23.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
21.01. у 16.00 каб. 353

Рационалност и демократија
14.01. у 15.00 каб. 358

Одабране теме из нововековне филозофије
23.01. у 12.00 каб. 355
↑↑↑