Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија Европске Уније
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑