Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија Новог света (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија Новог света
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Премет чине основна знања о културама Новог света, изложених према времену настанка, значају и географској распрострањености. Издвојени су најстарији културни хоризонти у Северној Америци, Мезоамерици и Јужној Америци до 16. века.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти усвоје релевантна основна знања о културама Новог света, а кроз интерактивну дискусију на часовима развију способност за критичку интерпретацију презентованог текстуалног и визуелног материјала.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање предмета Антропологија Новог света.Студенти су обавезни да активно похађају наставу, континуирано читају одговарајућу литературу и учествују у дискусијама.
Облици наставе: Настава на предмету Антропологија Новог света одвија се кроз предавања и дискусионе групе, током четири часа недељно. Предавања прате ауторске презентац
План курса:

1. недеља
предавање - Културни хоризонти у Северној Америци
Циљ уводног предавања је да студенте упути у релевантну литературу о културним хоризонтима у Новом свету до 16. века не. Издвојени су културни хоризонти по а) времену формирања, б) културном значају и в) географској распрострањености. Издвојени су приступи Мајкла Коа, Макса Улеа и Мигуела Коварубијаса и других аутора. У Северној Америци издвојене су културе Кочиз,Моголон, Хохокам и Анасази, као и културе на југо-истоку(Мисисипи)

2. недеља
предавање - Културни хоризонти у Мезоамерици-Олмечки културни хоризонт
Циљ овог предавања је да студенте упути у релевантну литературу о мезоамеричким културама(Олмеци, Теотехиуакан, Запотеци, Мистеци, Толтеци, Тотонаци, Маје и Астеци. Културни хоризонти ће бити анализирани по а) времену настанка, б) културном значају, в) географској распострањености. Олмечки културни хоризонт – новија истраживања (олмечки културни хоризонт као »mother culture« свих каснијих култура, укључујући Маје и Астеке.)

3. недеља
предавање - Културни хоризонти на северозападу Мезоамерике
На овом предавању биће издвојени важни центри на северозападу Мезоамерике. Циљ предавања је да студенте упозна са значајем Теотихуакана. На овом примеру приказаћемо тешкоће у »читању« предмета материјалне културе када се они преместе из једног "матичног"центра (Теотихуакан)у други "нематични" центар (Теночтитлан).

4. недеља
предавање - Запотечки и мистечки културни хоризонти
Анализирани су материјални извори у Монте Албану и Митли као пример прожимања и мешања запотечке и мистечке културе.

5. недеља
предавање - Толтечки и тотоначки културни хоризонти
Циљ овог предавања је да укаже на значај толтечког и тотоначког културног хоризонта. Посебна пажња биће повећена утицају толтечког културног хоризонта на културу Маја.

6. недеља
предавање - Културни хоризонт Маја
Циљ предавања је упознавање студената са значајем културног хоризонта Маја. Уз активно учешће студената анализираћемо две важне области под културним утицајем Маја – једну на територији данашње Гватемале, Белизеа и Салвадора, и другу на територији Мексика. Указаћу на значај појединих центара културе Маја – Тикала, Паленка, Бонампака, Мајапана и Ћићен Ице

7. недеља
предавање - Астечки културни хоризонт
Циљ предавања је да укаже на значај астечког културног хоризонта од 12-16. века не. Указаћу и на значај Морганових истраживања астечке конфедерације и специфичног проблема - да ли су Астеци живели у феудалној империји?

8. недеља
предавање - Религијске представе и религијска пракса у Мезоамерици
Циљ овог часа је да укаже на значај календара у религијској пракси, као и смисао и значење жртвовања.

9. недеља
предавање - Календар и представе о времену
Циљ часа је да студенте упозна са представама о времену и календару у Мезоамерици, код Олмека, Запотека, Мистека, Астека и Mаја. Илустрације и презентације наставника на CD-у.

10. недеља
предавање - Преинкаички културни хоризонти
На предавањима ће се студенти упознати са најзначајнијим културним хоризонтима пре Инка: Ћавин, Паракас, Наска, Моћика, Тиaуанако, Ћимор, с посебним освртом на њихов утицај на културни хоризонт Инка.

11. недеља
предавање - Културни хоризонт Инка
На предавањима ће се студенти упознати са културним хоризонтом Инка са циљем да се укаже на његов локални и шири значај.

12. недеља
семинар - "Краљевски коментари о Инкама" као етнографски извор
Циљ семинарске дискусије је да установи ограничења и могућности третирања конкретног дела као етнографског извора.

13. недеља
предавање - Инке и острвске културе
Циљ овог часа је да студенте упозна за различитим тумачењима локалног или ширег утицаја културе Инка на примеру Ускршњих острва

14. недеља
семинар - "Судар" или сусрет Старог и Новог света
-

15. недеља
вежбе - "Судар" или сусрет Старог и Новог света
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Harold E. Driver, Indians of North America, Second Edition, Revised, The University of Chicago Press, Chicago and London,1975, 3-13 , Презентације предаавања предметног наставника
-Michael D. Coe&Rex Koontz, Mexico:From The Olmecs to The Aztecs,2013. Seventh edition revised and expanded, Thames&Hudson, New York, 59-93;93-101; 105-124; 128-135;147-152;157-180;181-187:199-220 Презентације предавања предметног наставника на cd-у
Поглавље о Астецима у Морган,Л. Х. 1981. Древно друштво. Београд: Просвета, 181-204. Илустрације и презентације пердавања предметног наставника на CD-у.
Aleksandar Bošković, Religija i kultura Maja, 1990, Kodeks, Beograd, 15-32. Michael D. Coe, Breaking The Maya Code,2012. Third Edition, Thames&Hudson, New York,73-98. Презентације предметног наствника
Michael D. Coe, Stephen Houston, The Maya,2015 Ninth Edition, Thames&Hudson, New York, 124-140;146-160;184-193;201-219. Предавања прате презентације предметног наставника
David Stuart, The Order of Days, The Maya World and The Truth about 2012,Three Rivers Press, New York, 2011, 152-186;195-208. Илустрације и презентације предавања наставника на CD-u.
S.Izquierdo-Todorović, Preinkaičke kulture u: Rozita Levi (ur.), Latinska Amerika i savremeni svet, Beograd 1995, 111-119. Илустрације и презентације предавања предметног наставника на CD-
de la Vega, G. »el Inka« 1975 Kraljevski komentari o Inkama. Beograd: Prosveta,7-320
Senka Kovač, "Veze zapadne Afrike i Južne Amerike",u: R.Levi (ur.), Latinska Amerika i savremeni svet, Beograd 1995, 80-88.
↑↑↑