Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија фолклора (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија фолклора
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
др Ана Банић Грубишићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1. Osobine folklora i folklorne komunikacije. Prihvatanje orijentacije u proučavanju. 2. Neke distinktivne osobine foklora. Koncepti o folkloru. 3. Najvažniji teorijsko-metodološki pristupi. 4. Urbani folklor i folklor industrisko društva. 5. Žanrovi i folklorni narativi – karakteristike.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa glavnim folklorističkim teorijama, metodama i perspektivama istraživanja. Uočavanje značaja proučavanja folklora kao estetsko-etičkog oblika tradicionalnog načina mišljenja, ponašanja i vrednovanja koji pomažu u razumevanju k
Предуслови за полагање: Uslov su položeni ispiti iz sledećih predmeta: Uvod u etnologiju i antropologiju, Antropologija religije, Narodna religija Srba.
Облици наставе: Obavezno je prisustvo studenata na predavanjima, vežbama i seminarima, čitanje predviđenih tekstova i aktivno učešće u zajedničkim analizama i diskusi
План курса:

1. недеља
предавање - Šta je folklor? Teorije o folkloru u 19. i početkom 20. veka
-

1. недеља
вежбе - Upoznavanje sa sadržajem kursa i obavezama studenata
-

2. недеља
предавање - Ko je nosilac folklora? Evropski i američki koncept folklora
-

2. недеља
вежбе - Uputstva za koncipiranje tema za analitički rad
-

3. недеља
предавање - Savremeni koncepti o folkloru. Karakteristike folklorne komunikacije
-

3. недеља
вежбе - Uputstva za koncipiranje tema za analitički rad
-

4. недеља
предавање - Folklor, tradicija, identitet.
-

4. недеља
вежбе - Uputstva za koncipiranje tema za analitički rad. Predlaganje tema
-

5. недеља
предавање - Folklor, folklorizam i lažni folklor
-

5. недеља
семинар - Predlaganje tema za analitički rad
-

6. недеља
предавање - Folklor industrijskog društva. Urbani folklor
-

6. недеља
семинар - Predlaganje tema za analitički rad
-

7. недеља
предавање - Idiokultura – folklor malih grupa. Porodični folklor
-

7. недеља
пракса - Istraživački rad
-

8. недеља
предавање - Žanr kao analitički koncept. Bahtinova teorija žanrova
-

8. недеља
пракса - Istraživački rad
-

9. недеља
предавање - Folklorni narativi
-

9. недеља
семинар - Izveštaj o istražvačkom radu. Istraživački rad
Podnošenje izveštaja o urađenom terenskom radu koji se ocenjuje bodovima. Nastavak istraživačkog rada po potrebi.

10. недеља
предавање - Neke distinktivne osobine folklora: humor i fantastika
-

10. недеља
семинар - Izveštaj o istražvačkom radu. Istraživački rad
Podnošenje izveštaja o urađenom terenskom radu što se ocenjuje bodovima. Nastavak istraživačkog rada po potrebi.

11. недеља
предавање - Narativne analize: Vladimir Prop
-

11. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova
-

12. недеља
предавање - Teoretičari performansa. Folklor kao govorni i izvedbeni čin
-

12. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova
-

13. недеља
предавање - Folklorni dijamant: socio-psihološki pristup narativima
-

13. недеља
семинар - Prezentacija analiitčkih radova
-

14. недеља
предавање - Ne-verbalni oblici folklora. Rekreacini folklor
-

14. недеља
семинар - Prezentacija analiitčkih radova
-

15. недеља
семинар - Priprema za ispit - kviz znanja
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања. 245-251. Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore, 57-82. R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor ka
Alan Dundes, Who are the folk? 1-19. Alan Dundes, The American Concept of Folklore, 226-249. Elliott Oring, The Devolutionary Premise, 36-44.
Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, 1-22. George Schoemaker, Introduction: Basic Concepts of Folkloristics, 1-10. Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, 94-129.
Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, 1-39.
Herman Bauzinger, Turizam i folklorizam, 174 – 196. Alan Dundes, The Fabrication of Fakelores, 40-56.
Gerald Warshaver, Urban Folklore, 162 – 170.
Dragana Antonijević, Male grupe i idiokultura, u Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, I poglavlje, 32-39. Dragana Antonijević, Okviri proučavanja ličnih i porodičnih
Trudier Harris, Genre, 509-527.
Linda Kinsey Adams, Folk Narrative, 23-35. Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142
Vesna Trifunović, Šala - jedna (ne)bitna humoristička forma, 319-332. Vesna Trifunović, Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru, 221-248. Cvetan Todorov, Uvod u fantasti
Vladimir Prop, Morfologija bajke, 26-71, 86-93. Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче, 23-30.
Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, 3-15. Katherine Borland & Jennifer Livesay, Folk Speech, 51-58.
Драгана Антонијевић, Трећи правац у фолклористици: социолошки приступ Г.А. Фајна, 125-154 Dragana Antonijević, Socio-folkloristika, u Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, 39-66.
Gail Matthews, Movement and Dance: Non-Verbal Clues about Culture and Worldview, 101-107
Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања, Зборник радова ЕИ САНУ 21, 2005. str. 245-251.
Dragana Antonijević, Socio-folkloristika, u Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, Beograd, 2010, str. 25-92.
Драгана Антонијевић, Трећи правац у фолклористици: социолошки приступ Г.А. Фајна, ЕАП 1 (2), 2006, 125-154
Dragana Antonijević, Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča... EAP 4 (1), 2009, 13-35.
Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore, in: Folklore Matters, 1989, 57-82.
Alan Dundes, Who are the folk? u Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 1-19
Alan Dundes, The American Concept of Folklore, Journal of the Folklore Institute, Vol. 3, No. 3, 1966, 226-249.
Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, in: Folklore Matters, 1-39.
Alan Dundes, The Fabrication of Fakelores, Folklore Matters, UTP,1989,40-56.
George Schoemaker, Introduction: Basic Concepts of Folkloristics, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 1-10.
R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u Usmena književnost, ed. Maja Bošković-Stulli, Zagreb, 1971, 17-30.
Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, Folk Groups and Folklore Genres, Utah UP, 1986, 1-22.
Herman Bauzinger, Etnologija, Bgd. 2002, 174 – 196.
Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, in: American Folklore Studies, 1986, 94-129.
Gerald Warshaver, Urban Folklore, u Handbook of American Folklore, ed. R. Dorson, IUP, 1986, 162 – 170
Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklor (JAF), 84/331, 1971, 3-15.
Trudier Harris, Genre, JAF, 108/430, 1995 509-527.
Vladimir Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982, 26-71, 86-93.
Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче, у Од бајке до изреке, Београд, 2000, 23-30.
Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142; fotokopija.
Katherine Borland & Jennifer Livesay, Folk Speech, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 51-58.
Linda Kinsey Adams, Folk Narrative, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 23-35.
Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Bgd. 1987, 111-143.
Vesna Trifunović, Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru, EAP, god.2, sv.2, 2007, 221-248.
Vesna Trifunović, Šala - jedna (ne)bitna humoristička forma, EAP 6 (2), 2011, 319-332
Martin Laba, Urban Folklore: A Behavioral Approach Western Folklore, Vol. 38, No. 3. 1979, 158-169.
Elliott Oring, The Devolutionary Premise: A Definitional Delusion? Western Folklore, Vol. 34, No. 1.1975, 36-44.
Kim Miller, All in the Family: Family Folklore, Objectivity and Self-Censorship Western Folklore, Vol. 56, No. 3/4. 1997, 331-346.
Gary Alan Fine, The Manson Family: The Folklore Traditions of a Small Group, Journal of the Folklore Institute, Vol. 19, No. 1. 1982, pp. 47-60.
↑↑↑