Етнологија и антропологија

  • 1987 - основне студије - Правни факултет Универзитета у Београду
  • 1993 - магистарске студије - Правни факултет Универзитета у Београду
    (тема: Обезбеђење извршења уговора у старим и архаичним правима)
  • 2005 - докторске студије - Правни факултет Универзитета у Београду
    (тема: Правноисторијски и правноетнолошки аспекти мираза)
  • 2009 - доцент - Правни факултет Универзитета у Београду
    (ужа научна област: Упоредна правна традиција)
↑↑↑