Етнологија и антропологија

 • Етнологија и антропологија Старог и Новог света
  Материјална култура, занати
  Примарна уметност
  Традиционални и савремени празници
  Африканистика
 • 1978 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1986 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: САВРЕМЕНО И ТРАДИЦИОНАЛНО У МАТЕРИЈАЛНОЈ КУЛТУРИ СТАНОВНИКА ДАКАРА)
 • 1992 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТАЈНИ ЈЕЗИК ЗАПАДНО-АФРИЧКЕ МАСКЕ)
 • 2012 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1993 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА СВЕТА)
 • 1987 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА СВЕТА)
 • 1980 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА СВЕТА)
 • 2005 -  The International Association for Southeast European Anthropology-InASEA  (чланство)
 • 2000 -  EURETHNO Réseau de Coopération Scientifique en Ethnologie e Historiographie Européennes  (чланство)
 • 2002 -  2006 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за наставу)
 • 2001 -  2005 - Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (истраживач, руководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Антропологија у 20. веку: теоријски и методолошки домети
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (истраживач)
 • 2006 -  2009 - Primerjalna analiza dinamik sociokulturnih premikov in političnih sprememb v Sloveniji in Srbiji po razpadu Jugoslavije
  Filozofski fakultet-Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Univerza na Primorskem Kopar (istraživač)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑