Вести и догађаји

5
 
Јул
 
2017
Одлука Комисије за упис поводом жалби на прелиминарну ранг-листу

Комисија за упис је након разматрања жалби кандидата на прелиминарну ранг-листу донела Одлуку, која се налази у прилогу.

На основу одлуке објављена је измењена прелиминарна ранг-листа на стаклима Факултета ка Академском платоу и на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Прелиминарна ранг листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna).

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 6. јула до 20 сати, у архиви и на портирници Факултета. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, а најкасније до 7. јула до 20 сати.↑↑↑