Вести и догађаји

26
 
Јун
 
2017
Распоред сала у којима се полажу пријемни испити

АМФ - Амфитеатар, приземље (међуспрат)
101 - Сала 101, први спрат
103 - Сала 103, први спрат
СО3 - Сала СО3, сутерен
310 - Сала 310, трећи спрат
410 - Сала 410, четврти спрат
308 - Сала 308, трећи спрат
408 - Сала 408, четврти спрат
БИБ3 - Библиотека, трећи спрат
401 - Сала 401, четврти спрат
КЛ - Класичне науке (стара зграда)
108 - Свечана сала, први спрат↑↑↑